Unutulmaz Öğretmenler Arasında Olmak İster misiniz? 

Unutulmaz öğretmen olmak kulağa hoş geliyor değil mi? Sizin unutmadığınız öğretmenleriniz yok muydu? Hatırlayın; akademik olarak sizi etkileyen yönleri neydi? Hayata dair deneyimlerini size aktaran ve sizi geleceğe hazırlayan öğretmenleriniz nasıldı?

Bu yazıda verilen mesajları takip ederek “Öğrenme Yolculuğunda” öğrencilerinize doğru bir akademik rehberlik yaparak, onların hayatlarında iz bırakmaya ne dersiniz?

İşte iz bırakan öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme deneyimini nasıl geliştirebileceği konusunda bazı stratejileri:

Her Dersin Öğrenme Hedeflerini Öğrencilerinize Net Olarak Açıklayın:

Her dersi net öğrenme hedefleriyle başlatın. Öğrenciler, dersin sonunda neler öğrenmeleri ve başarmaları gerektiğini dersin başında bilmelidirler.

Olumlu Bir Öğrenme Ortamı Oluşturun:

 • Güvenli, kapsayıcı ve saygılı bir sınıf veya çevre oluşturun.
 • Derste açık iletişimi ve derse aktif katılımı teşvik edin.
 • Öğrencilerinize hata yapmanın öğrenme fırsatları olduğunu vurgulayın.

Öğretimi İhtiyaçlara Göre Farklılaştırın:

Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve hızlarına sahip olduğunu kabul edin. Öğretim yöntemlerinizi ve materyallerinizi öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına uyarlayın.

Derse Katılımı Teşvik Edin:

 • Grup tartışmaları, aktiviteler ve problem çözme egzersizleri gibi aktif öğrenme tekniklerini kullanın.
 • Dersleri daha çekici hale getirmek için çoklu ortam, görseller ve gerçek dünya örnekleri üzerinden dersinizi işleyin.

Zamanında ve Yapıcı Geri Bildirim Sağlayın:

Düzenli olarak öğrenci öğrenmesini ve başarı durumunu değerlendirin. Onlara güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları anlamalarına yardımcı olacak geri bildirim sağlayın (Biçimlendirici değerlendirmeler yapın).

Teknolojiyi Akıllıca Kullanın:

Teknolojiyi öğrenmeyi artırmak için bir araç olarak kullanın, öğrenmenin yerine koymak için değil. Etkileşimli çevrimiçi kaynaklar, eğitimsel uygulamalar ve çoklu ortam dersleri daha çekici hale getirebilir.

Eleştirel Düşünmeyi Teşvik Edin:

 • Derin düşünmeyi teşvik eden açık uçlu sorular sorun.
 • Öğrencilere bilgiyi eleştirel olarak değerlendirmeyi, gerçek ile hipotezi ayırt etmeyi ve iyi bilgilendirilmiş kararlar vermeyi öğretin.

Sınıfta ve Dışarıda Öğrenme İşbirliğini Teşvik Edin:

Öğrencilerin grup olarak çalışmalarını, işbirliği ve öğrenciden öğrenciye öğrenmeyi teşvik edin. İşbirlikçi projeler, iletişim becerilerini ve ortak sorumluluğu geliştirebilir.

Öğrenmeyi Gerçek Hayata Bağlayın, Hayatın Gerçekleriyle İlişkilendirin:

Öğrencilere öğrendikleri şeylerin pratik uygulamalarını görmelerine yardımcı olun. Gerçek dünya ile ilişkilendirmek motivasyonu artırabilir.

Öğrenme Tutkusunu Geliştirin:

 • Konuyla ilgili kendi vizyonunuzu öğrencilerle paylaşın.
 • Öğrenmenin güzelliğini ve heyecanını vurgulayın.
 • Ömür boyu öğrenmeye duyulan sevgiyi teşvik edin.

Öğrenmeyi Zenginleştirmek İçin Ek Öğrenme Kaynakları Sağlayın:

Öğrencilere daha fazla derinlemesine konuları keşfetmek isteyenler için ek okuma, video veya egzersizler gibi ek materyaller sunun.

Öğrenmeyi Yapılandırın:

Karmaşık kavramları daha yönetilebilir parçalara bölmek için öğrenmeyi yapılandırın. Önceki bilgiye dayalı olarak yeni fikirleri anlamalarına yardımcı olun.

Erişilebilir ve Destekleyici Olun:

 • Sorularla destek olmak için hazır olun.
 • Öğrencilerin karşılaştığı zorlukları ve endişeleri anlamak için empati ve anlayış gösterin.

Yönetmeleriniz Esnek Olsun, Düşünün ve Uyarlayın:

Öğretim yöntemlerinizin etkililiğini sürekli olarak değerlendirin ve öğrencilerinizin değişen ihtiyaçlarına göre siz de yönteminizi değiştirin. Bu konuda esnek olun.

Profesyonel Mesleki Gelişiminizi Destekleyin:

Öğretim becerilerinizi atölyeler, seminerler ve eğitim trendlerine ayak uydurarak geliştirin.

Kendi Kendine Öğrenmeyi Teşvik Edin:

Öğrencilere hedefler belirlemeyi, zaman yönetmeyi ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını öğretin.

Öğrencilerinizi Çabalarını Tebrik edin:

Öğrenci başarılarını, büyük veya küçük olsun, tanıyın ve kutlayarak özsaygılarını ve motivasyonlarını artırın.

Bu stratejileri uygulayarak, siz de unutulmaz öğretmen lerden biri olabilir, öğrencilerinize daha zengin ve etkili bir öğrenme deneyimi yaşatabilirsiniz. Eğer bunda başarılı olursanız öğrencilerinizin hayatında bir dönüm noktası olursunuz. Öğrencilerinizde ömür boyu öğrenme sevgisini ateşlemiş olursunuz.

Unutmayın: Öğretmek birilerinin hayatında iz bırakmaktır.

Bestami Çiftçi / Eğitimci 

NOT: Sevgili okul müdürleri; yazının çıktısını alıp öğretmenlere dağıtabilirsiniz.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et