Ufka Yolculuk 2022 bilgi yarışması başvuruları alınıyor

Bilgi yarışmasına girmek isteyen eğitim çağındaki gençler, eğitimini tamamlamış yetişkinler veya danışmanlar dikkat. Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen Ufka Yolculuk 2022 kayıtları alınmaya başladı. Onuncu kez düzenlenen bilgi ve kültür yarışması binlerce TL ödül dağıtacağını beyan etmiş durumda.

Ufka Yolculuk 2022 bilgi yarışması konusu da belirlenmiş durumda. Kurum bu yıl ‘sağlıklı düşünmek’ konusu ile 10.Bilgi ve Kültür Yarışması’nı düzenleyeceğini duyurdu. İlkokul, Ortaokul, Lise, Yetişkin ve Danışman kategorilerinin her birinde ilk 3 dereceye binlerce TL ödül verilecek. Kurum ilk 50 dereceye kadar ödül vereceğini beyan etmiş durumda.

UFKA YOLCULUK 2022 YARIŞMA KATEGORİLERİ

Kurum tarafından verilen bilgilere göre yarışmaların kategorileri farklılık gösteriyor. Söz konusu farklar eğitim seviyesine göre değişecek.

İLKOKUL KATEGORİSİ
Örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri.
Sorulara Kaynak Olan Eser: 10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması İlkokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanacak sorulara “Elma Dersem Düşün” eseri kaynak alınacaktır.
ORTAOKUL KATEGORİSİ
Örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri.
Sorulara Kaynak Olan Eser: 10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Ortaokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanacak sorulara “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor” eseri kaynak alınacaktır.

LİSE KATEGORİSİ
18 yaşa kadar örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri.
Sorulara Kaynak Olan Eser: 10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Lise Kategorisi yarışmacıları için hazırlanacak sorulara “Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!” eseri kaynak alınacaktır.
YETİŞKİN KATEGORİSİ
19 yaş ve üstü bütün katılımcılar,
18 yaş altı olup herhangi bir eğitim kurumunda kaydı bulunmayan herkes.
Sorulara Kaynak Olan Eser: 10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Yetişkin Kategorisi yarışmacıları için hazırlanacak sorulara “Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!” eseri kaynak alınacaktır.

Ufka Yolculuk

UFKA YOLCULUK BAŞVURU ŞARTLARI

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, http://www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışmaya başvuracak katılımcılardan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmesi yapılarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebini Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” olmak kaydıyla onayı alınarak aşağıdaki bilgiler talep edilecektir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.)

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri İçin;

Öğrencinin Adı – Soyadı
Öğrencinin Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Kategorisi: İlkokul – Ortaokul – Lise
Öğrencinin Okulu
Okulun Bulunduğu İl ve İlçe
Veli Telefon Numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Yetişkin ve Danışman Kategorileri İçin;

Yarışmacının Adı – Soyadı
Yarışmacının Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Kategorisi: Yetişkin – Danışman
Yarışmacının Bulunduğu İl ve İlçe
Telefon Numarası
Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavı’na katılacaklardır. 1. Aşama Sınav sonucunda her kategoride Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı 2. Aşama Sınava katılacaktır. Ayrıca kategorisinde il bazında ilk 15’e giren yarışmacılar Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı arasına giremeseler bile 2. Aşama Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

2. Aşama Sınavda dereceye giren yarışmacılar, başvuru formunda beyan ettikleri ilde ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devreder. Sınava katılım ücretsizdir.

Onaylarınız doğrultusunda düzenlenecek olan etkinliğimizin tüm aşamalarında “MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi Genel Esaslar Madde 5 (2) fıkra “Ticari amaç güdülen ve/veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmez” hükmü doğrultusunda hareket edilecektir.

Yarışma ile ilgili bilgiler yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 20:00’dir.

NOT: Yarışmaya;

a) Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

b) Yarışma Düzenleme Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları,

c) Soru Hazırlama Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvurmak isteyen adaylar 18 Nisan 2022’ye kadar;

https://www.ufkayolculuk.com/

adresinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvuru sonrası adaylar her aşamada SMS ile bilgilendirilecektir.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et