Türkiye Nüfusunun Yüzde Kaçı Çocuk?

Çocuk sayısı – Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek, yüzde 48,7’sini kız çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre, 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu oran 1990’da yüzde 41,8 ve 2022’de yüzde 26,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2030’da yüzde 25,6, 2040’da yüzde 23,3, 2060’da yüzde 20,4, 2080’de yüzde 19 olacağı öngörüldü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,1 oldu.

AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23,6 ile İrlanda, yüzde 21,3 ile Fransa, yüzde 21 ile İsveç olarak kaydedildi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,6 ile İtalya, yüzde 15,8 ile Portekiz, yüzde 15,9 ile Malta oldu.

Türkiye’nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye’de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 44,9 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 16,9 ile Tunceli olarak belirlendi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 44,9 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 41,4 ile Şırnak, yüzde 39,3 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 16,9 Tunceli, yüzde 17,7 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli olarak sıralandı.

Geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26 milyon 75 bin 365 olarak belirlendi. Hanelerin yüzde 44,3’ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 70,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin yüzde 29 ile Tunceli olduğu tespit edildi.

Toplam hanelerin yüzde 18,9’unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 15,4’ünde iki çocuk, yüzde 6,5’inde üç çocuk, yüzde 2,2’sinde dört çocuk, yüzde 1,3’ünde beş ve daha fazla çocuk bulunduğu kayıtlara geçti.

Çocuk nüfusun 2017’de yüzde 28,3’ü 0-4 yaş grubunda,

yüzde 27,7’si 5-9 yaş grubunda,

yüzde 27,1’i 10-14 yaş grubunda ve

yüzde 16,8’i 15-17 yaş grubunda yer aldı.

Geçen yıl ise yüzde 25,1’inin 0-4 yaş grubunda, yüzde 29,4’ünün 5-9 yaş grubunda, yüzde 28,5’inin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 17’sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Kaynak: aa

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et