STEM Nedir – Farklı Düşün Ne Olur, STEM Et Senin de Olur?

STEM Nedir? – STEM; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bütünleştiren bir öğrenme ve gelişme yaklaşımıdır.

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM – “Science, Technology, Engineering, Mathematics”), fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

STEM, dört disiplini ayrı konular olarak öğretmek yerine, bunları gerçek dünya uygulamalarına dayalı birleşik bir öğrenme paradigmasına entegre eder.

Stem nedir, sorusuna en iyi cevabı her yıl yeni eğitim yöntemleri veya modeller üreten ABD verebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM olarak adlandırılan bu standart, okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilmesi olarak yaygınlaşmış olsa da mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile öğretilmesi olarak da anlaşılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri bu alanlarda tarihsel olarak lider olmasına rağmen, son zamanlarda daha az öğrenci bu konulara odaklanıyor.

ABD Eğitim Bakanlığı‘na göre, lise öğrencilerinin yalnızca yüzde 16’sı bir STEM kariyerine ilgi duyuyor ve matematikte yeterliliklerini kanıtlıyor. Şu anda, lise birinci sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 28’inin STEM ile ilgili bir alana ilgi duyduğunu belirten web sitesi, ancak bu öğrencilerin yüzde 57’sinin liseden mezun olduklarında ilgilerini kaybedeceklerini söylüyor.

STEM’in Felsefesi Nedir?

19. Yüzyıl pozitivist düşüncesinin bağımsızlaştırma yoluyla parçaladığı ve birbirinden bağımsız düşündüğü bilimlerin, özellikle insanı tanıma, insan kainat ilişkilerini anlamayı sağlayan alternatif psikolojinin gelişmesiyle, Kainat ve İnsanın yeniden buluşmasına dayanmaktadır. Tüm bilim alanlarının birbiriyle olan alışverişi ve ilişkileri nedeniyle şimdi STEM ile yeninden bir araya gelmiş durumda. Yani STEM bilimde “Tevhid” (Bir’leme) anlayışının fıtrî, gerçekçi bir göstergesidir.

“Her şeyin her şeyle alakası vardır” tezinden hareket eden Birlik düşüncesinin bir eseridir.

“Sivrisineğin gözü ile güneş arasında, pirenin midesi ile güneş sistemi arasında” bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.

Çünkü kâinat bütüncüldür ve akışkandır.

STEM ve 21. Yüzyıl Becerileri

STEM aracılığıyla öğrenciler aşağıdakileri içeren üst düzey temel becerileri geliştirirler:

  • Problem çözme
  • Değerlendirme
  • Eleştirel Düşünme
  • Analiz ve Sentez
  • Takım çalışması
  • Bağımsız düşünme
  • Girişimcilik
  • İletişim
  • Dijital okuryazarlık
  • 21. yy okuryazarı olmak vb.

 STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

Küresel ekonomi değişiyor. Otomasyon nedeniyle mevcut işler ortadan kalkmakta ve teknolojik gelişmeler sonucunda her geçen gün yeni işler ortaya çıkmaktadır.

Teknolojideki sürekli gelişmeler, öğrencilerin her gün öğrenme, bağlantı kurma ve etkileşim kurma şeklini değiştiriyor.

Öğrenciler tarafından STEM aracılığıyla geliştirilen beceriler, onlara okulda ve ötesinde başarılı olmaları için bir temel sağlar.

STEM nitelikleri ve becerileri için işveren talebi yüksektir ve gelecekte artmaya devam edecektir. Şu anda, özellikle Batıda, en hızlı büyüyen endüstrilerdeki işlerin yüzde 75’i STEM becerilerine sahip çalışanlara ihtiyaç duyuyor.

Rekabetçi olabilmek için her ülkenin işgücünün değişen işyerine uyum sağlayabilecek insanlara ihtiyacı vardır.

STEM, bireyleri başarılı olma ve bu değişen dünyaya uyum sağlama becerileriyle güçlendirir.

Ülkemizde STEM Ne Durumda?

Ülkemizde, pek çok yeni kavram veya uygulamada olduğu gibi, STEM de hızlı bir şekilde tüketilmektedir. Hatta ölü doğmaktadır.

STEM’i reklamlarında kullanan çoğu okul, STEM’i kurumsal değil, bireysel olarak, bu konuda kendini eğitmiş öğretmenlerle götürüyor. Öğretmen oradan ayrıldıktan sonra STEM çalışmasının devamlılığı olmuyor.

Çünkü okullar hem STEM’i hem onun öğretmenini tüketiyor. İrili ufaklı başarıları da, okul, ticari amaçlı ve reklamında kayıt almak maksadıyla kullanıyor.

Kısacası işin ciddiyetine inanılmış değil.

Umut verici olan şu ki TeknoFest https://www.teknofest.org/ gibi çalışmalar STEM yatkınlığı olan okulları, kurumları ve bu işle ilgilenen öğretmenleri değerli kılıyor.

Ayrıca üniversitelerin mühendislik alanlarında konu ciddiyetle ele alınıyor; ama o da sınırlı durumda.

Yazan: Ayşe Pelin Çiftçi / STEM Öğretmeni

Bir Cevap YazınCevabı iptal et