Olgunlaşma Enstitüsü Nasıl Bir Eğitim Kurumudur?

Günümüzde, adı sıkça duyulan veya haberlerde izlenilen, ancak hakkında fazla bir şey bilinmeyen olgunlaşma enstitüsü merak edilen kurumlardan biridir.  Oysa bu çok değerli kurum, geleneksel kültürümüzün yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Yakın bir zaman diliminde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olgunlaşma enstitülerini birer AR-GE merkezine dönüştürmek için yeniden yapılandırma kararı aldıklarını söylemişti. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan da bu kurumları himayesine almıştı.

Böyle istisnai bir kurum hakkında bilgilenmek gerekir. İsterseniz önce “olgunlaşma enstitüleri nasıl bir eğitim kurumdur” sorusuna cevap arayalım.

Olgunlaşma Enstitülerinin Hikâyesi 

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri, Türkiye’de ilk kez 1945 tarihinde kurulmuştur. Bu alanda yani, mesleki ve teknik eğitim tarihinin en somut örneklerinden biridir.

Kuruluş amacı oldukça yalın. “Kız çocuklarının ve kadınların mesleki ve teknik arka planlarının geliştirilmesi…” adına

Osmanlı’nın son dönemlerinde ağırlık verilen teknik eğitim konusu, 1920’li yıllarda nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın tüm dünyada tırmanışa geçmesiyle cumhuriyet döneminde de temel gündem maddelerinden biri olmuştur.

Bu doğrultuda açılan olgunlaşma enstitülerinin müfredatları da belli periyotlarda ihtiyaca göre yeniden düzenlenmiştir. Her ne kadar kuruluş tarihi 1940’lara uzansa da aslında daha derine gidersek, olgunlaşma enstitülerinin temelinin Osmanlının son 100 yıllık dönemini kapsadığını görürüz.

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri’nin Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen bazı bölümlerine en az lise ve meslek lisesi mezunları alınmaktadır.

1997-1998 öğretim yılından itibaren Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri’nde, sektörel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenen programlar uygulamaya konulmuş, aynı öğretim yılında bünyelerinde kız meslek liseleri de açılmıştır. Yeni bir yönetmelikle Araştırma ve Tanıtım Pazarlama bölümleri de faaliyete geçirilmiştir.

Olgunlaşma enstitülerinde usta öğreticiler görev yapmaktadır.

Bugün Türkiye genelinde 20’den fazla olgunlaşma enstitüsü bulunmaktadır. Bu okulların her birinin geleneksel Türk kültürünün yeni sanat dalları ile modernize edilmesi ve dünya çapında tanıtılması adına birer mihenk taşı niteliği taşıdığını iddia edebiliriz.

Bu okulların bulunduğu şehirler ise;

Ankara Şerife Uludağlı Olgunlaşma Enstitüsü / Sıhhiye

Adana Olgunlaşma Enstitüsü / Seyhan

Antalya İsmet İnönü Olgunlaşma Enstitüsü / Antalya

Bursa Necatibey Olgunlaşma Enstitüsü / Bursa

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü / Yenişehir

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü / Eskişehir

İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü / Beyoğlu

İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü / Beylerbeyi / Üsküdar

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü / Alsancak

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü / Mardin

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü / Kocasinan / Kayseri

Konya Olgunlaşma Enstitüsü / Meram / Konya

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü / Samsun

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü / Trabzon

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü / Mersin

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü / Kahramanmaraş

Van Olgunlaşma Enstitüsü / Van

Olgunlaşma Enstitüleri Hangi Amaçla Kurulmuştur?

Temel amacı, en az ilköğretim okulunu bitirmiş öğrencilerin Türk giyim ve el sanatları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine imkân sağlar.

Enstitüler geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece Türk kültürünün yarınlara taşınması olan olgunlaşma enstitüleri; girişimci, yetenekli, inovatif ve nitelikli birey yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Enstitüler, sanat ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte yürütür. Kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarının yöntemlerini öğretirken bunların asıllarına sadık kalınarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eder. Ayrıca, ürünlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtır.

Olgunlaşma Enstitülerinde Hangi Eğitim Programları Bulunmaktadır?

 1. Araştırma Bölümü
 2. Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
 3. Grafik ve Fotoğraf Alanı
 • Grafik Tasarım Atölyesi
 • Grafik Baskı Tasarım Atölyesi
 • Grafik Dijital Baskı Tasarım Atölyesi
 • Grafik Dijital Fotoğraf Üretim Atölyesi
 1. El Sanatları ve Teknoloji Alanı
 • Dekoratif El Sanatları Alanı
 • Dokuma Alanı
 • El Nakışları Alanı
 • Makine Nakışları Alanı
 1. Moda Tasarım Teknolojileri Alanı
 • Tasarım Atölyesi
 • Eğitim Atölyesi
 • Üretim Atölyesi
 1. Teknolojileri Alanı Kuyumculuk
 • Kuyumculuk Takı İmalatı Atölyesi
 • Kuyumculuk Mine Atölyesi
 1. Sanat Tasarım Alanı
 • Sanat Tasarım Atölyesi
 • Dekoratif Sanatlar ve Plastik Sanatlar Atölyesi
 • Ebru
 • Tezhip
 • Hat
 • Keçe
 • Minyatür
 1. Seramik ve Cam Teknolojileri Alanı
 2. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı
 • Pastacılık
 • Eğitim Atölyesi
 • Meyve ve Sebze Oymacılığı Büfe Dekorları
 • Kahvaltı Sunum Teknikleri

Olgunlaşma Enstitüsünde Kimler Eğitim Alabilir?

Olgunlaşma enstitüleri iki yıl süreli, sertifika eğitimleri veren kurumlardır.

Sunulan eğitim programlarına katılabilmek ve sertifika alabilmek için ise en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir. Ancak bakanlıkça belirlenen bazı alan ve dalların özelliğine göre ortaöğretim şartı da aranmaktadır.

Öte yandan bazı eğitim alanlarında meslek lisesi denklik programı da verilmektedir. İki yıl süreli eğitimi tamamlayan öğrenci, dilediği takdirde açık lise aracılığı ile fark derslerini vererek lise diplomasına ve tabii olarak üniversiteye gitme şansını yakalamış olmaktadır.

Olgunlaşma enstitüsü diploması almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda iş yeri açma belgesi de alabilmektedir. Üstelik, dört yıllık lisans programlarına katılarak akademik eğitimlerini de tamamlama fırsatı bulabilmektedir.

Kaynakça

https://tr.wikipedia.org

Araştırmacı Yazar – Nuran Şahin / http://www.yeniegitimdergisi.com

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et