Öğretmenleri de ilgilendiren disiplin yönetmeliği neler getiriyor?

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de devlet memurlarının disiplin yönetmeliğine ilişkin önemli kararlar yayınlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘na tabi olarak çalışan kamu personelinin disiplin kuralları, amirleri ve sorumlulukları ile ilgili önemli kararlar içeren yönetmelik kararlarında eğitim camiasını da ilgilendirecek bir kaç madde bulundu. Öğretmenler başta olmak üzere 657’ye bağlı olarak çalışan MEB personelini ilgilendiren değişiklikleri sizler için araştırdık.

DİSİPLİN KURULU KARARI

Resmi Gazete’de disiplin kurulları ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

Disiplin ve soruşturma işlemlerinde 657 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yapmak üzere;

a) Kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında disiplin kurulu,

b) Taşra teşkilatlan için illerde müşterek bir il disiplin kurulu,

c) İl milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim disiplin kurulu,

ç) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlannın bölge merkezinde bölge disiplin kurulu,

d) İl özel idarelerinde il özel idare disiplin kurulu,

e) Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerde belediye disiplin kurulu,

f) Mahalli idare birliklerinde birlik disiplin kurulu,

kurulur.

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nun yapısı ise şu şekilde açıklandı;

İl milli eğitim disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürü, vali tarafından görevlendirilen milli eğitim müdürlüğünde personelden sorumlu bir şube müdürü ve biri ilköğretim, diğeri ortaöğretim kurumlan müdürlerinden olmak üzere iki eğitim kurumu müdürü ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Yine alınan kararlar kapsamında disiplin cezasına çarptırılacak memurun soruşturma geçirmesi zorunlu hale geldi. Yani soruşturma olmadan disiplin cezası verilmesi yasaklandı. Disiplin soruşturması, memurlar arasından görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, denetim ve soruşturma yapmakla görevli memurlar eliyle yapılacak.

Ayrıca yine alınan karar doğrultusunda memura soruşturma sırasında savunma yapmadan ceza verilemeyecek. Savunma, soruşturmanın son aşamasında disiplin amiri tarafından istenecek.

TÜM KARARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Cevap YazınCevabı iptal et