Öğretmenler sendika eylemine katılabilir mi?

Kamuda memur olarak çalışanlar için kurulmuş bir çok sendika mevcut. Anayasal bir hak olan sendika üyesi olma hakkı kadrolu veya sözleşmeli fark etmeksizin tüm öğretmenler sendikalı olabilir. Fakat sendikalı olan öğretmenin, sendikanın aldığı eylem kararına katılıp katılmayacağı bir soru işaretiydi. Bu soruya yanıt olabilecek bir cevap mahkemeden geldi.

Erzurum’da bir öğretmen sendika eylemine katıldığı için idari ceza aldı. Sendikanın bir günlük iş bırakma eylem çağrısına katılan öğretmen, İl Milli Eğitim tarafından cezalandırınca mahkemenin yolunu tuttu. Mahkemede bu yaptığının bir sendikal hak olduğunu söyleyen öğretmen, cezanın iptalini istedi.

MAHKEME ÖĞRETMENİ HAKLI BULDU

Mahkeme konu ile ilgili kararında söz konusu sendika kararının bir suç teşkil etmediğini ve eylemin disiplin cezası gerektirecek bir eylem olmadığını söyledi. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nde görülen cezada öğretmen haklı bulundu.

Karar metni şöyle;

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesine göre yapılan inceleme sonucunda, mezkur karar sonucu itibariyle usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen gerekçeyle REDDİNE, posta giderinden ibaret olan 63,75.-TL yargılama giderinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, istinaf aşamasında davacının yatırdığı posta avansından harcanan 14,00.-TL’nin davalı idarece davacıya ödenmesine, posta gideri avansından artan miktarın Mahkemesince re’sen yatırana iadesine, 2577 Sayılı Kanun’un 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak, 09.06.2020 tarihinde oy çoğunluğuyla karar verildi.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et