Öğretmenler arası mektup yarışması başlıyor

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Milyonlarca öğretmen için en önemli günlerden biri olan bu tarih yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Ailemiz kadar önemli olan öğretmenlerimize özel bu gün için Milli Eğitim Bakanlığı da farklı aktiviteler açıyor. Bunlardan biri de öğretmenler arası mektup yarışması.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmî/özel eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmen ve yöneticiler için açılan bu yarışma; öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini seçmesinde etkili olan ve bu anlamda kendilerinde olumlu iz bırakan öğretmenleri hakkındaki duygu ve düşüncelerini bir mektupla ifade etmesi konusunu ihtiva edecek. Yani yazılacak mektuplar bu konseptte olacak.

Yarışmaya başvurular başladı. Yarışma takvimi şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI

Öğretmenler arası mektup yarışmasına başvuru için;

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu
kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla
kullanılmaz, üçüncü kişilere verilemez ve yarışmanın sona ermesinin ardından resen silinir.
• Yarışma kapsamında engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten
azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı her tür tedbir Okul Müdürlükleri, İlçe/İl Millî Eğitim
Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Okul Müdürlükleri, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri engelli
öğretmenlerin engel türünü göz önünde bulundurarak şartnamenin anlaşılması, mektupların yazımı
ve teslimi hususlarında her türlü desteği vermekle yükümlüdür.
• Her öğretmen yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
• Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde word formatında hazırlayıp hem dijital ortamda hem de ıslak imzalı haliyle birlikte, EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesini, EK-2 Açık Rıza Onay formunu görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve yöneticilere duyurulacaktır.
• İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve
birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda
Türkçe/Edebiyat öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş
öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Katılım formu ve taahhütname (EK-1) ile Açık Rıza Onay formu (EK-2) bulunmayan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bakanlığa sadece il birincisi olan mektup gönderilecektir.
• İl Millî Eğitim Müdürlükleri, değerlendirme sonucunda il birincisi olan mektupları hem dijital halde
hem de ıslak imzalı olarak taranmış halde DYS üzerinden Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
gönderecektir.
• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen mektuplar
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik
İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
• Yarışmada dereceye giren öğretmen veya yöneticilerin ödülleri bağlı bulundukları İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne kargo ile gönderilecektir ve ödüller tutanakla teslim edilecektir.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş
sayılır.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular okul müdürlüklerine yapılacak. Yani yazılan mektuplar okul müdürlüklerine öğretmenler tarafından başvuru amacıyla verilecek. Başvururken;

Katılımcı tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname ile Açık Rıza Onayı”
• Katılımcı tarafından hazırlanan mektubun dijital (Word,pdf) ve ıslak imzalı olarak taranmış hali

KATILIM FORMU VE AÇIK RIZA ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

istenecek.

Başvuru sonuçları 24 Kasım’da ogm.meb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.

Başarılı olanlara verilecek ödüller;

Derece Verilecek
Birincilik: Dizüstü Bilgisayar + Birincilik Plaketi
İkincilik:  Fotoğraf Makinesi + İkincilik Plaketi
Üçüncülük Akıllı Asistan + Üçüncülük Plaketi ve Kablosuz Kulaklık

 

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et