Öğretmenin mazeret izni var mı? Kaç gün veriliyor?

Öğretmenin mazeret izni diğer memurlar gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiş durumlar içermektedir. Kadrolu kamu personeli yani memur olan eğitimciler çeşitli durumlar ve sürelere sahip bir mazeret izni hakkına sahiptir. Öğretmenler farklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin yönergesi ile mazeret izni alabilir. Peki öğretmenin mazeret izni kaç gündür?

Memurlar için 5 çeşit izin vardır;

a) Yıllık izin,
b) Mazeret izni,
c) Hastalık ve refakat izni,
ç) Aylıksız izin,
d) Diğer izinler

Öğretmenler de 657’ye tabi memur olduğu için öğretmenin mazeret izni vardır.

Öğretmenin mazeret izni

ÖĞRETMENİN MAZERET İZNİ DURUMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce hazırlanmış olan izin mevzuatında, öğretmenlere zorunlu olarak verilmesi gereken mazeret izinleri şöyle anlatılmıştır;

 • Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, kadın memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
 • Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
 • Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmez.
 • Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
 • Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
 •  Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren on gün izin verilir.
 •  (Değişik: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde resmi nikah tarihinden, düğünün resmi nikahtan sonra yapılması durumunda ise memurun tercihi göz önünde bulundurularak resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren yedi gün izin verilir.
 • Memura, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren yedi gün izin verilir.
 • (Ek: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Memurlara, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.
 • Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri şunlardır:
  a) Birinci fıkrada belirtilen hallerden başka, memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya kısım kısım olarak on gün izin verilebilir. b) Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa on gün mazeret izni verilebilir. Bu izin öğretmenlere verilmez.
 •  (Ek: 05/04/2013-485808 Bakan Onayı) Birinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler, ikinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri ise memurun isteği üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında belirtilen amirler tarafından verilir.

ÖĞRETMENİN MAZERET İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Öğretmenler mazeret izinlerini parça parça veya bir anda bir eğitim-öğretim yılı içerisinde kullanabilirler. Bu süreler yıllık izinlerden bağımsızdır.

Öğretmenlerin mazeret izni 10 gündür.

Normal şartlarda bu 10 gün üstüne yıllık izinden düşecek bir 10 gün daha talep edilebilir. Fakat öğretmenlerin bir yaz tatili ve sömestr tatili bulunduğu için öğretmenlerin ikinci 10 günü talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et