Öğretmen veli ziyareti yapmak zorunda mı?

Eğitim-Öğretim son yıllarda özellikle okul-aile işbirliği çerçevesinde genişletildi. Ailelerin eğitim sürecine dahil olmaları önemli bir konu haline geldi. Bu kapsamda öğretmenlere sıkça yaptırılan bir eylem var. İsmi veli ziyareti. Pandemi döneminde sıklaşan fakat hala devam eden bu ziyaretlerle ilgili kafalardaki soru işareti öğretmen veli ziyareti yapmak zorunda mı? sorusunun yanıtı.

Bazı il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nden gelen haberlere göre okullarda öğretmene zorla veli ziyareti yaptırıldığına dair duyumları sıkça alıyoruz. Öğretmen veli ziyareti konusu bu nedenle bir çok eğitimci tarafından zorunlu bir konu olarak algılanıyor.

ÖĞRETMEN VELİ ZİYARETİ YAPMAYA ZORLANABİLİR Mİ?

Bu konu aslında 2022 yılında dönemin Milli Eğitim mevzuatına eklenen şu ifadeler ile ortaya çıktı;

Görevi, öğrenciyi eğitmek olan öğretmenin hedefi aynı zamanda öğrencinin ailesi de olmalıdır. Öğretmenler için nitelik eğitimde aileler ile iletişim ve işbirliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmen-aile işbirliği ile ailelerin okula ve eğitime karşı olumlu tutum takınmaları sağlanabilir.

Bu ifadelerden sonra bir çok öğretmen veli ziyareti yapmaya başladı. Günümüzde hala okul müdürlükleri ile MEB müdürlükleri bu konuda öğretmenleri zorlamaya devam ediyor.

Fakat bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan sayın İsmet Yılmaz döneminde bu maddenin yürütülmesi durduruldu.

Öğretmen veli ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı hala okul aile işbirliğine önem veriyor. Lakin öğretmenler bu minvalde veli ziyareti yapmaya zorlanamaz.

Bu konuda MEB’in açık ifadeleri şu şekilde;

Öğretmenlerin ev ziyaretleri ile ilgili olarak 2002 yılında yayımlanan 2002/27 sayılı “Okul-Veli İşbirliği Genelgesi” 2017/20 nolu Bakanlık genelgesi ile yürürlükten kaldırılmış olup öğretmenlerin zorunlu olarak ev ziyareti ve aile eğitimi konularında görevlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu açıklamadan da açıkça görüldüğü üzere veli ziyareti zorunluluğu 2017/20 sayılı genelge ile iptal edilmiş ve öğretmenlerin artık zorunlu olarak ev ziyareti yapmasına dair bir hüküm kalmamıştır. Yani eğitimcilere bu yönde bir baskılama yapılamaz.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et