Öğrenci Başarısı İzleme Sınavları Yapılacak

Öğrenci Başarısı – Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci başarılarını değerlendirme sistemi kapsamında, 17 Mayıs’ta tüm okullarda, seviye belirleme ve izleme araştırması sınavı yapacak.

Temelleri “Eğitimi Geliştirme Projesi” kapsamında 1992’de EARGED (Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi) tarafından atılan “Öğrenci Başarılarını Belirleme Sistemi (ÖBBS)” farklı isimler ve şekillerde de olsa uygulanıyor. Belirli periyotlarda yapılan izleme sınavları, Millî Eğitim Bakanlığınca eğitimde süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı benimsenerek, öğrencilerin öğretim programlarında yer alan kazanımları edinme düzeylerini belirlemek ve izlemek amacıyla yapılacak.

17 Mayıs tarihinde 81 ilde ülke genelinde yapılacak izleme araştırması, 4 ve 7. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders alanlarındaki kazanımları; 10. sınıf seviyesinde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik,  fizik, kimya ve biyoloji ders alanlarındaki kazanımları ölçecek.

Hedef PISA, TIMSS ve PIRLS Sınavları 

Öğrenci Başarısı – Seviye belirleme sınavı ülkemizin de üyesi olduğu OECD ve diğer ülkelerin katıldığı bir uluslararası eğitim karşılaştırması özelliğini taşıyan PISA sınavlarının bir çeşit provası niteliğinde. PISA, TIMSS ve PIRLS gibi uluslararası eğitim araştırmalarına katılırken, bu sınavlardan yüz akıyla çıkmak.

PISA, Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının yanı sıra, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

2012 yılında kapatılan EARGED’ten sonra kurulan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanan Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’nda kullanılacak kitapçıklar ve diğer uygulama evraklarının baskı işlemleri illerde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerinde gerçekleştirilecek ve illerde süreç bu merkezler tarafından yürütülecek.

Öğrencilere değerlendirme yapılan her alan içindeki alt öğrenme alanlarına ait kazanımları edinme düzeylerini içeren karneler verilecek. Böylece, ülke çapında ilgili derslerden, sınıf düzeylerine göre seviyenin belirlenip, eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarılacak.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et