Nesibe Aydın Okulları III. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı Düzenliyor

Nesibe Aydın Okulları – III. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, 7-8 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara Nesibe Aydın Okulları Yıldızlar Kampüsü’nde düzenleniyor.

Günümüzde disiplinlerarası alanları bilimin doğası ve bilim tarihi ile bütünleştirerek, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin rolünü dikkate sunan okul, bu kapsamda öğretmenlerin fen bilimleri kavramlarıyla matematiksel düşünme yeteneğini bir arada tutan, sosyal bilimler ile teknoloji ve mühendisliğin iç içe geçtiği disiplinlerarası uygulama örneklerini tanıtmayı amaçlıyor.

Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında;

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması, atölye çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca konferans öğretmenlere öğrencileriyle birlikte katılabileceği, örnek uygulama etkinliklerini (Proje yarışmaları, e-Twinning vb.) paylaşabileceği bilimsel bir ortam sunuyor.

Düzenleme kurulundan, davetli konuşmacılarına, atölye çalışmalarından proje sunumlarına kadar tüm konferans süreci öğretmenlerimizle birlikte planlanmış.

Konferans Konuları 

Fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi alanlarında disiplinler arası olarak şu konular işlenecek:

-öğretmen eğitimi,

-öğretim programları,

-öğretim yöntemleri,

-ölçme ve değerlendirme,

-öğretim teknolojileri ve uygulamaları,

-çevre eğitimi,

-okul dışı öğrenme ortamları,

-STEM-A eğitimi ve

-proje eğitimi olarak belirlenmiştir.

Konferans kapsamında; ayrıca, davetli konuşmacıların sunumlarına

Bilimsel içerikli sunumlara (bildiri, poster)

Öğretmen-öğrencilerin tamamlanmış bilimsel projelerine ilişkin sunumları ve e-Twinning proje sunumlarına ve disiplinler arası, STEM-A atölye çalışmalarına yer veriliyor.

Daha fazla bilgi almak için etkinliğin www.difeok.org  sitesini inceleyebilirsiniz.

Haber: Nuran Şahin / Öğretmen

http://www.yeniegitimdergisi.com

Nesibe Aydın Okulları

Bir Cevap YazınCevabı iptal et