Merdiven Tekniği – Gruplarda Doğru Karar Vermek İçin Basit Teknikler

Merdiven Tekniği – “Karar vermek” veya “karar almak” üst düzey zihinsel becerilerin zirvesinde yer alır. Bloom taksonomisi hakkında yapılan yorumlarda karar vermek, “değerlendirme”  düzeyi içinde yer alır ve üst düzey becerilerin tepe noktasını işgal eder.

Bireysel karar almak kişiyle ilgili olsa da grup kararları almak oldukça zordur.

Bu defa üst düzey düşünen kişilerden oluşan grubun karar alma yetisi konusunda deneyimli olması kaçınılmazdır.

İşler iyi gittiğinde her şey iyi gidebilirler. Ancak, işler ters gittiğinde, çatışmanın ortasında kalabilirsiniz.

Grup Kararları Almak Zordur.

Gruplarda, bazı insanlar tanınma ve konum için savaşabilir, diğerleri aşırı eleştirici veya yıkıcı olabilirken, diğerleri sessizce oturabilir ve genel çabaya hiçbir katkıda bulunmayabilir.

Bu nedenle, gruplar genellikle kontrolden çıkabilir ve kendi başlarına çalışan bireylerden daha kötü kararlar verebilir.

Bu olduğunda, bazı insanların neden hayal kırıklığı içinde ellerini havaya kaldırıp pes ettiklerini anlamak kolaydır.

Ancak, bir grup doğru şekilde çalışırsa, doğru kararlar almak da pekala mümkündür. Birlikte etkili bir şekilde çalışan gruplar, bireylerden daha iyi performans gösterebilir ve çok daha iyi kararlar alabilir.

Peki grubunuzu nasıl etkili hale getireceksiniz?

Tüm grup üyelerinin harika fikirler ve çözümler üretmek için birbirlerine katkıda bulunmalarını ve ilham vermelerini nasıl sağlarsınız?

Merdiven Tekniği, grup karar alma sürecine bireysel katılımı teşvik etmek için yararlı bir yöntemdir.

Merdiven Tekniği Nedir?

Merdiven Tekniği, üyelerin karar alma grubuna nasıl girdiklerini yöneten basit bir araçtır. Steven Rogelberg, Janet Barnes-Farrell ve Charles Lowe tarafından 1992’de geliştirilen bu program, tüm üyeleri başkalarından etkilenmeden önce bireysel düzeyde katkıda bulunmaya teşvik ediyor. Bu, daha geniş bir fikir çeşitliliği ile sonuçlanır, insanların grup içinde “saklanmasını” önler ve insanların daha güçlü, daha yüksek sesli grup üyeleri tarafından “üzerine basılmasını” veya onları alt etmesini önlemeye yardımcı olur.

Bütün bunlar grubun daha iyi kararlar almasına yardımcı olur.

Araç Nasıl Kullanılır?

Sorun sizin ve grubunuzun tamamı için net ise, Merdiven Tekniğinin beş temel adımını uygulayın:

Adım #1: Grup olarak bir araya gelmeden önce, görevi veya sorunu tüm üyelere sunun. Herkese ne yapılması gerektiğini açıklayın. Konu üzerinde düşünme ve görevi en iyi şekilde gerçekleştirme veya sorunu nasıl çözecekleri konusunda kendi fikirlerini oluşturmaları için yeterli zaman tanıyın.

Adım #2: İki üyeden oluşan bir çekirdek grup oluşturarak başlayın. Bu çekirdek gruba, sorunu tartışmaya başlamalarını söyleyin. tartışma anında notlar mutlaka tutulmalıdır.

Adım #3: Çekirdek gruba üçüncü bir grup üyesi daha ekleyin. Üçüncü üye, diğer 2 grup üyesinin fikirlerini dinlemeden önce, bu ilk iki üyeye fikirlerini sunar. Sonra, üç üye kendi aralarında yeni üyenin fikrini de katarak yeni bir boyut kazandırırlar. Bura üç üye çözümlerini ve fikirlerini ortaya koyduktan sonra ortaya çıkan seçenekleri birlikte tartışırlar.

Adım #4: Gruba dördüncü bir üye ekleyerek aynı işlemi tekrarlayın. Her ek üye fikirlerini sunduktan sonra tartışma için zaman tanıyın.

Adım #5: Nihai bir karara, ancak tüm üyeler getirildikten ve fikirlerini sunduktan sonra ulaşın.

Burada grup üyelerinin adil olması, doğruya doğru deme cesaretinde bulunması önemli ön kabullerden biridir.

Amacımız çözümdür.

Katılımı teşvik etmek ve daha doru sonuçlar almak için şunlara dikkat edin:

  • Merdiven Tekniğinde tüm üyeler eşittir.
  • Merdiven Tekniği yüz yüze toplantıları içerir, böylece herkes diğer üyelerin kim olduğunu bilir.
  • Merdiven Tekniği daha hızlıdır.
  • Merdiven Tekniği, çok çeşitli kararlar alan daha küçük gruplarda en iyi sonucu verir.

Gruplar, çok fazla üyesi varsa, etkililiklerini ve kaliteli kararlar verme yeteneklerini kaybetmeye başlayabilirler. Etkinliği en üst düzeye çıkarmak için grubunuzu dört ila yedi ekip üyesi ile sınırlayın.

Sonuç: Adil Karar Vermek Önemlidir.

Merdiven Tekniği, bir grubun tüm üyelerinin katılımını ve duyulmasını sağlamanıza yardımcı olan adım adım bir yaklaşımdır.

Teknik, utangaç, sessiz insanların fikirlerini diğer grup üyeleri onları etkilemeden önce sunmalarına izin verir ve herkesin nihai bir karara varmadan önce birçok farklı bakış açısını duymasına izin verir.

Öğrencilerin de karar vermede Merdiven Tekniğini öğrenmesini istiyorsanız sınıfta küçük gruplarla üreteceğiniz bir problem üzerinden senaryo çalışmaları yaptırabilirsiniz.

Yazar: Yeni Eğitim Dergisi

Bir Cevap YazınCevabı iptal et