Medya Okuryazarlığı İçin Dev Adım

Sosyal medya ve bilişim çağında medya okuryazarlığı daha büyük önem kazanınca, medyada okur yazar nesiller yetiştirme görevi de Milli Eğitim Bakanlığı’na düştü. Bu konuda önemli adımlar atan MEB, son olarak RTÜK ile protokol imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) arasında “Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü”, Bakan Mahmut Özer’in katılımıyla Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından imzalandı.

Bakan Mahmut Özer, törende yaptığı mevzuşmada Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü’nün önemine değinerek, “Gençlerimizi geleceğe yetiştirmek için her türlü imkanımızla gençlerimizin yanında olmaya, yetiştirmeye, yalnız tek boyutlu değil bilimsel niteliği olan becerileriyle bağlantılı bir halde değil bununla beraber bilişsel olmayan becerileriyle, hem de onları bekleyen tehlikelere karşı da farkındalık oluşturarak yetiştirmek için her türlü olanağı seferber ediyoruz. İşte bir taraftan bilimsel nitelikli becerilerini geliştirirken diğer taraftan kültür, sanat ve sporla bildirişimlerini, etkileşimlerini arttırmaya tam olma yolunda ilerlemeleri için her türlü destek vermeye çalışıyoruz.” dedi.

Medya Okuryazarlığı

MEDYA OKURYAZARLIĞI ÖNEMİ

MEB’in ortalama 19 milyon öğrencisi ve 1.2 milyon öğretmeniyle Türkiye’nin örneklemi değil evreni oluğunu vurgulayan Özer, “21. Yüzyılda yeni tehditlerle karşı karşıya olduğumuzun da farkındayız. Her ne kadar yirmi birinci yüzyıl özgürlükler yüz yılı olarak varsayılsa ve iddia edilse de aslında bağlamlılıkların çok fazla arttığı bir yüzyılla karşı karşıyayız. Çok meydan okuyucu problemlerle karşı karşıyayız. Dikkat ederseniz, konvansiyonel eğitim literatüründe matematik okuryazarlığı, ana dil okuryazarlığı, fen, okuryazarlığı yaygın olarak kullanılırken bunlara yeni okuryazarlıklar eklenmeye başlandı. Dijital okuryazarlıklar, medya okuryazarlıkları. Çünkü teknoloji her geçen gün yaşamımıza giren teknolojiler bir taraftan yaşantımızı kolaylaştırırken aslına bakarsak bununla birlikte farklı davranış patenleri de üretmeye başlıyor. İşte en meydan okuyucu olan konulardan bir tanesi de işte genel anlamda web bağlamlılığı, özel anlamda ise medya okuryazarlığı.” ifadelerini kullandı.

Protokolle MEB ile RTÜK iş birliğinde; Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim alan öğrenci/kursiyer, öğretmen, yönetici ve velilere dönük medya okuryazarlığı, siber güvenlik ve teknoloji bağlarımlılığını önlemeye yönelik seminer, konferans, kurultay, sempozyum, so şekildeşi, açık oturum, çalıştay, eğitim, yarışma ve etkinlikler düzenlenmesi, öğretim programı ve öğretim materyali geliştirilmesi, kamu spotu hazırlanması gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında; tüm eğitim kademelerinde medya okuryazarlığı bilincini geliştirmek amacıyla diğer derslerin öğretim programlarında medya okuryazarlığı mevzusuyla ilişkilendirilebilecek kazanımlara yönelik materyal hazırlanacak. Ortaokul 7 ve 8. Sınıflarında seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığı dersi öğretim programı güncellenerek bu doğrultuda öğretim materyali hazırlanacak.

Protokolle ek olarak seminer, konuşma, kongre, bilimsel toplantı, söyleşi, açık oturum, çalıştay ve kamu spotu hazırlanması benzer biçimde etkinlikler düzenlenmesi; EBA ve ÖBA’da yayımlanmak üzere dijital materyaller hazırlaması; eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi; öğrenci/kursiyer, öğretmen, yönetici, aileler, kitap yazım komisyonları ve öğretim materyalleri geliştirme komisyonları için eğitimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et