MEB’ten burs müjdesi: REBUS nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı sadece ilk veya orta dereceli değil lisans ve lisansüstü alanlarda da öğrencileri çeşitli yöntemlerle desteklemeye devam ediyor. Bugün bir duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı, REBUS adlı sistemi hayata geçirdiğini ve başvuruların yakında başlayacağını duyurdu. Peki REBUS nedir? Detaylı açıklama geldi.

REBUS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın alt birimlerinden olan Yükseköğrenim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Resmi Burslu Öğrenciler adlı bir sisteme sahip. REBUS diye kısaltılan bu burs kapsamında yüzlerce öğrenci yurtdışında eğitim görebiliyor. Bu yıl için 358 öğrenci, Lisansüstü Öğrenim İçin Yurt Dışına Gönderilecek.

REBUS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi – http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.
Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

REBUS BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00″) veya daha yukarı olmak,

ç. 2016 ALES Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2 ve 2021 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve
Doktora” olan alanlar için 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya
yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora
öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2018, 2019 ve 2020 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et