MEB’teki idari personelin fazla çalışma ücreti 2022’de ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı farklı birimleri ile en çok personeli bulunan bakanlıklar arasında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinden aynı zamanda binlerce idari personel de çalışmakta. Memurların fazla çalışma ücreti MEB bünyesindeki idari personeller için de geçerli. MEB’teki idari personelin fazla çalışma ücreti 2022 yılı için belli oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 178. madde ile verilen fazla çalışma ücreti saat başı verilmekte. Normal mesainin üzerindeki her mesai saati için memurlar fazla çalışma ücreti alabilmekte.

MEB İDARİ PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 2022

2547 sayılı Kanun’un 45’inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli fazla çalışma ücreti alabiliyor.

Yasal mesai saatini geçen her saat için verilen bu ücret, 2022 yılında 4.65 TL olacak. Bir MEB idari personeli yasal olarak en fazla 100 saat fazla çalışma yapabiliyor.

Yani MEB idari personeli 2022 yılında en fazla 465 TL fazla çalışma ücreti alabilecek.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et