MEB’te müfettiş yardımcısı nasıl olunur? | Başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bulunan istihdam alanlarından biri de Müfettiş Yardımcısı kadrosu. Ülkemizde öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasının yakından tanıdığı bu meslek ile ilgili bir çok soru işareti mevcut. Özellikle müfettiş yardımcısı olmak isteyenler, müfettiş yardımcısı nasıl olunur? sorusuna yanıt arıyor. Müfettiş Yardımcısı başvuru şartları MEB tarafından beyan edilen yönetmelikte açıkça belirtiliyor.

6 Temmuz 2021’de yeni bir karar alan MEB, uzun zaman sonra müfettişlik ve müfettiş yardımcılığı kadrolarını devreye aldı ve bu alanda istihdam şansını doğurdu.

Öğretmen olarak belirli bir yılı dolduranların başvurabildiği müfettiş yardımcılığı sınavı, bu alanda çalışmak isteyenlerin girmek zorunda oldukları bir sınav. Söz konusu sınava girebilmek için öğretmen olarak 8 yıl çalışmış olmak şartı aranan ön koşul. Peki bu koşul dışında müfettiş yardımcısı nasıl olunur?

Müfettiş Yardımcısı nasıl olunur?

MÜFETTİŞ YARDIMCISI NASIL OLUNUR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müfettiş yardımcısı olabilmek için sınava girmek gerekiyor. Daha önce 10 yıllık öğretmenlerin girebildiği bu sınav, değişen yasa sayesinde 8 yıldır öğretmen olanların da dahil olabildiği bir sınav oldu.

MEB Mevzuatı, Anayasa, özel alan bilgisi, yabancı dil gibi konularda yapılan bu sınavı başarı ile geçen öğretmenler MEB bünyesindeki istihdamına müfettiş yardımcısı olarak devam edebiliyor.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava katılmak için aranan ön şartın öğretmenlik süresi olduğunu söyledik. Bunun dışında müfettiş yardımcılığı için başvuru şartları;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

2. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,

Not: Önceki sınavlardaki “en az on yıl öğretmenlik” kuralı yukarıda belirtilen kanunla “öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar” kuralına dönüştürülmüştür.

3. Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak,

4. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

5. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak,

6. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyanda bulunmak.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et