MEB açıkladı: Bir dersin adı değişti

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl Çevre ve İklim konusuna bir hayli eğiliyor. Bu konuda yapılacak çalışmalar büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yeşil kalkınma hamlesi’ olarak açıkladığı projelerin en önemli ayağını eğitim temsil ediyor. Bu kapsamda bir süredir okutulan Çevre Eğitimi adlı dersin ismi değişti ve yeni ismi Çevre Eğitim ve İklim Değişikliği oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı son aldığı karar ile Çevre Eğitimi dersini Çevre Eğitim ve İklim Değişikliği dersi yaptı. Bu dersin isminin değişmesindeki amaç Paris Antlaşması başta olmak üzere iklim değişikliğine dair dünyada yaşanan gelişmeler oldu.

MEB açıkladı: Bir dersin adı değişti

Konu ile ilgili MEB resmi açıklaması;

Bakanlığımıza bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan İlgi (a) Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi’nin seçmeli dersler bölümünde yer alan “Çevre Eğitimi” dersinin adı Paris Antlaşması kararları, Bakanlığımız Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları, şûra kararları vb. dikkate alınarak ilgi (b) Kurul Kararıyla “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

İlgi (b) Kurul Kararı eki Çizelge’ye göre 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak uygulanacak olan “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi (6, 7 veya 8. Sınıflar) Öğretim Programı” ilgi (c) Kurul Kararıyla kabul edilmiş ve Bakanlığımızın web sayfasında (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=1143) yayınlanmıştır.

Konu hakkında gerekli duyurunun ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerimize yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Tuncay MORKOÇ Bakan a. Temel Eğitim Genel Müdürü

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et