Matematik ve Irkçılık – Siyahi Öğretmenler Mesleği Neden Bırakıyorlar?

Matematik ve Irkçılık – Son yıllarda ABD’de özellikle siyahilere karşı ciddi bir ırksal söylem, saldırı ve hatta polis şiddeti ile ölümler bile var.

Bu aslında büyük fotoğrafın küçültülmüş şeklidir. Pek çok sektörde çalışan siyahiler yanında, özellikle eğitim sektöründe de öğretmenler karşı ciddi ırkçılık uygulamaları görülüyor.

ABD’de siyahi öğretmenler, mesleğini şaşırtıcı oranlarda bırakıyor. Yeni bir araştırma, mesleği terk eden siyahi öğretmenlerin, mesleklerini terk ediş nedenlerinden bazılarını vurguluyor.

Araştırmayı yapan ve kendisi de bir Siyahi matematik öğretmeni olan George Mason Üniversitesi’nde matematik eğitimi profesörü olan Toya Frank, “siyahi öğretmenler düzenli olarak çoğu kere mikro düzeyde, bazen makro düzeyde saldırganlıklara maruz kalıyor” diyor.

Özellikle ailelerin çocukların yanında ırksal söylemlerde bulunmaları, çocukta da olumsuz etkiler meydana getiriyor.

Education Researcher’ da  yayınlanan yeni bir çalışmada, maaş, okul liderliği tarafından sağlanan destek seviyesi veya eğitim materyali eksikliği gibi diğer faktörlerle karşılaştırıldığında, Siyahi öğretmenlerin mesleği bırakmaya doğru itelendiği görüşünde.

Matematik ve Irkçılık – Frank ve meslektaşları, ülke çapında 325 Siyah matematik öğretmeniyle bir anket yaptılar. Ankette, ırklarından dolayı okullarındaki yalnızlık duyguları, okul liderlerinden ne kadar destek aldıkları, mesleki tutkuları ve okuldan ayrılma konusunda düşünceleri olup olmadığı ile ilgili bir dizi soru sordular.

Sonuçları analiz ettikten sonra, maaş, cinsiyet ve yaş gibi kişisel faktörlerin öğretmenlerin mesleği bırakma düşüncelerinin yüzde 10’unu oluşturduğunu, ırkçılığa dayalı mikro saldırganlıkların ise yüzde 17’sini oluşturduğunu keşfettiler.

Frank, “Nihayetinde bulduğumuz şey, maaşı, yaşı, cinsiyeti hesaba kattığımızda bile, insanların daha önceki çalışmalarda açıkladığı diğer tüm diğer şeyler, ırkçı mikro saldırganlığın etkili olduğuydu” dedi.

Mikro Saldırıların Çeşitleri

Matematik ve Irkçılık – Bir veya iki kez tecrübe edildiğinde, mikro saldırılar önemsiz görünebilir, ancak yıllar içinde – hatta bir ömür boyu – bir öğretmenin psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakabilir.

Türkiye’de 28 Şubat sürecinde başı örtülü devlet memurlarına yapılan mikro ve makro saldırganlığın bıraktığı derin travmalar da unutulmuş değildir.

Mikro saldırılar her zaman ırkla ilgili değildir; bazen cinsiyete, milliyete veya dile göre de oluyor. Dr. Frank. “Bunlar, kişiler arası boşluklardır.” diyor. Yani bir nevi o öğretmenlerin yumuşak karnı.

Bu nadir bir olay değil;  şaşırtıcı derecede yaygındır. “Ankete katılan tüm öğretmenlerin yaklaşık yüzde 97’si düzenli olarak bir tür ırksal mikro saldırganlık yaşadıklarını söyledi,” diyor ve siyahi öğretmenler için mikro saldırganların rutin doğasını vurguluyor.

George Mason Üniversitesi’nde çalışmanın ortak yazarı ve eğitim profesörü olan Jenice View, Siyah öğretmenlerin – kendisi de dahil olmak üzere, ırkçılığı deneyimlemesinin düzenliliğine şaşırmıyor.

Matematik Irkçı Mı?

Matematik ve Irkçılık – Frank ve View, matematiğin genellikle yanlış bir şekilde kültürden bağımsız olarak tanımlandığını vurgulamaktadır. Ancak tarafsız görünmesine rağmen matematik öğretimi, matematik ve bilimin Beyaz insanların alanı olduğuna dair ince sinyaller gönderen bir sistem içinde ifade edilmektedir.

Matematik ve fen bilimleri öğretmenleri değişmez bir şekilde “Ama 2 artı 2 tüm kültürlerde tüm dünyada 4’e eşittir” derlerdi. Neden kültürü ve ırkı dahil etmeliyiz? ”Dedi View. Ama matematik yaşayan, nefes alan bir insan uğraşıdır. Yani orada aşılanmış bir kültür var.

“Matematik bilgisiyle kim itibar kazanır?” diye ekliyor Frank, “Fibonacci dizisi hakkında konuşabiliriz ve Fibonacci’ye kredi verebiliriz veya insanların Hindistan veya Asya’da nasıl benzer fikirler geliştirdiklerini düşünebiliriz. Cebir dersi veriyorum ve öğrencilerimin cebirin Orta Doğu’dan çıktığını bilmeleri benim için çok önemli. ”

Bu noktayı açıklamak için, kıdemli bir ortaokul matematik öğretmeni olan José Vilson, dilin benzer şekilde işlediğini açıkladı. “İngilizcenin ırkçı olmadığı söylenebilir. Bu sadece bir dil. Ancak ırkçı ideolojileri sağlamlaştırmak ve somutlaştırmak için bu dili nasıl kullandığımızı burada anlamak gerçekten çok önemli. ”

Vilson, Amerika Birleşik Devletleri’nde matematiğin Beyazların bilimi olduğuna dikkat çekti. “Matematiğin tarafsız olduğunu düşünmüyorum,” dedi. “Konu matematik olunca, aksiyomlar insanlardan geldi. Ve insanlar kendi önyargılarıyla gelirler. Bu güç katmanlarına yayılmıştır. Yani Amerika’nın ciddi ırk sorunları, özellikle de ciddi ırkçılık sorunları varsa, o zaman öğrettiğimiz şey doğal olarak bu ırkçılığın tezahürlerini görecek.”

Eğitim ve Diğer Sektörlerde Siyahilerin Durumu?

Matematik ve Irkçılık – Bugün, Siyah öğretmenler işgücünde çok az temsil ediliyor. ABD nüfusunun yüzde 13’ü Siyah olmasına rağmen, tüm devlet okulu öğretmenlerinin yalnızca yüzde 7’si siyahtır. Eğitim işgücünü çeşitlendirme çabalarına rağmen, Siyah öğretmenlerin yüzdesi son 20 yılda yüzde bir puan düştü.

Siyah öğretmenlerin neden meslekten ayrıldığını daha iyi anlamak için, bugünün okullarının onlarca yıllık kurumsal ırkçılıkla nasıl şekillendiğine bakmak önemlidir. View, “Eğitim özgürlükle ilgilidir. Bu, Siyah öğretmenlerin pedagojilerinde ortaya çıkıyor.” dedi.

Vilson da aynı fikirde. “İnsanlar ırkçılıktan bahsettiklerinde, bunu herhangi bir sayıda insan arasında sahip olduğumuz etkileşimlere indirgiyorlar” dedi.

“Oysa politikalarımızın ne kadar çok olduğu konusunda vicdanlı değiliz, baştan sona geldiğimizden tecrübeli eğitimciler olduğumuza kadar, tüm bu unsurlar devreye giriyor. Ve çoğu zaman tüm bu unsurların yükünü taşımamız gerekiyor. ”

Vilson, “İnsanlar çocukların beyinlerinin sadece açıldığını ve sizin sadece ona bilgi döktüğünüzü düşünüyorlar. Bu nedenle öğretmen de beyinlerinden bilgi alıp başka insanların beyinlerine aktarabilmeli” dedi.

İyi bir öğretmen olmak, çocukların ders konularını yani içeriği ezberlemesinden daha fazlasıdır.

Vilson öğrencileri için, “Öğrencilerim onlara öğrettiğim bilgileri veya matematik standardını hatırlamayacaklar; ancak onlara hissettirdiklerimi, onları nasıl zeki hissettirdiğimi, onları nasıl parlattığımı hatırlayacaklar” dedi.

Not: Bu yazı önce https://www.edutopia.org sitesinde yayınlandı; özetlenerek alınmıştır.

Yazan: Yeni Eğitim Dergisi

Bir Cevap YazınCevabı iptal et