LGS ve YKS Sınavlarında Öğrenciler Soruları Neden Hızlı Anlamıyorlar?

LGS ve YKS kimine göre öğrencilerin baş belası. Sorular anlaşılmayan harf dizileri. Okudukça bataklığa çeken bir duygu yaşatıyor çocuklara. Stres yükü altında ezilen tazecik ruhlar. Zihinler geleceğin bunalım haberlerini işaretliyor.  

Bu yıl LGS ve YKS ’de soruları çözmenin okuma becerisi edinmeyle yakın ilişkisi dikkatten kaçmadı. LGS ve YKS ’de sorulan soruların geneline bakıldığında bu soruların “okuma alışkanlığı kazanmış olma” üzerine kurulmuş bir beceriyi gerektirdiği ayan beyan görüldü.

LGS ‘ye bakalım: Sorulardaki kelime sayısına bakıldığında, 2023 LGS Türkçede kelime sayısı 1900-2000, Fen bilimlerinde 2000-2100 ve Matematikte 1500 civarındadır. İster sayısal ister sözel olsun, sonuçta sorular kelimelerden oluşmaktadır. Bu kelimeleri okumadan ve anlamadan soruyu çözmek mümkün müdür?

Aynı durum YKS soruları için de geçerli.

TYT ’de sorular 10 bin civarında sözcükten oluşuyordu. Adayların hiç cevaplamadan ve düşünmeden dakikada ortalama 65 sözcük okuması (Yalnız okuması) gerekir. Okuduğunu anlaması içinde harcayacağı zaman da cabası.

Burada hızlı okuma-anlama becerisine sahip olmakla birlikte zaman yönetimi konusunda öğrencinin tecrübe kazanmış olması gerekir.

Bunları bir yana bırakıp düşünedurun, biz şimdi de okuma alışkanlığının sınav performansı üzerindeki etkilerine hızlı bir şekilde göz atalım.

Okuma Alışkanlığı Neler Kazandırır?

Bilgi ve Bilgi Birikimi sağlar.

Okuma, genel kültürü geliştirir ve bilgi birikimini artırır. Sınavlarda karşılaşılacak olan çeşitli konular hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak, öğrencinin sınavlarda daha iyi performans göstermesine yardımcı olur.

Kavrama ve Anlama Yeteneğini geliştirir.

Okuma alışkanlığı, okuduğu metinleri anlama ve kavrama becerisini geliştirir. Sınavlarda karşılaşılacak soruları doğru bir şekilde anlamak ve çözmek, başarıyı etkileyen önemli bir faktördür.

Okuma Hızı ve Odaklanmayı sağlar

Düzenli olarak okuma yapmak, okuma hızını artırır ve odaklanma becerisini geliştirir. Sınavlarda verilen süre içinde daha fazla soru çözebilmek için hızlı ve etkili bir şekilde okumak önemlidir.

Analitik Düşünme ve Eleştirel Okuma becerisi kazandırır.

Okuma alışkanlığı, analitik düşünme becerisini ve eleştirel okuma yeteneğini geliştirir. Bu, sınav sorularını daha derinlemesine analiz etmeyi ve doğru cevapları seçme becerisini artırır.

Yazma Becerisi kazandırır.

Okuma alışkanlığı, kelime dağarcığını genişletir ve yazma becerisini geliştirir. Sınavlarda karşılaşılacak olan yazılı soruları daha etkili bir şekilde cevaplama ve düşünceleri daha iyi ifade etme becerisi kazandırabilir.

Stres Yönetimi becerisi kazandırır.

Okuma, bir tür kaçış veya rahatlama sağlayabilir. Düzenli okuma alışkanlığı, stresi azaltabilir ve sınavlarla başa çıkma becerisini artırabilir.

Ayrıca, okuma alışkanlığı yalnızca sınav performansını etkileyen bir faktör değildir. Diğer önemli faktörler arasında iyi bir çalışma planı oluşturma, derslere düzenli katılım, ödevleri zamanında tamamlama ve etkili bir şekilde çalışma bulunur. Tüm bu unsurların bir araya gelmesi, başarılı bir sınav performansına katkıda bulunabilir.

Özetle, tüm işaretler bizi öğrencilerin (tabi yetişkinler için de geçerli) okuma ve anlama becerisi kazanmalarının zorunluluğuna, bunun da genelde okuma ve anlama, özelde kitap okumadan geçtiği gerçeğine götürmektedir. Ne dersiniz?

Yazar: http://www.yeniegitimdergisi.com

Bir Cevap YazınCevabı iptal et