İnayet Bozkurt Yazdı: Okullar Açılırken…

Eğitim planlaması uzun soluklu bir iş olduğu için veliler, özellikle özel okul tercihi yaparken iyi araştırmalı ve uzun soluklu planlama yapmalılar. Günümüzde özel okulların sayısının artması ile birçok ebeveyn nasıl bir okul tercihi yapacağı konusunda net bir bilgiye sahip değiller. Türkiye’de yapılan bir araştırmada veliler özel okul tercihlerini yaparken üç yöntemi kullanmaktadır. Kayıtta izlenen bu üç yöntemin yüzdelik dağılımı şu şekildedir:

1- Özel okulun bilinirliği, reklama göre gönderen veli oranı % 4
2- Okul araştırarak kayıt yaptıran veli oranı % 3 iken
3- Veli memnuniyeti, arkadaş çevresine göre okul tercih edenlerin oranı ise maalesef % 93 oranında gözükmekte.

Bu oranlar bize gösteriyor ki ebeveynler bilinçli olarak özel okul tercihinden ziyade konu komşu, iş arkadaşı veya bulunduğu çevreye göre özel okul tercihi yapmaktadırlar.

Özel okullar için üçüncü sıradaki tercih oranı memnuniyet verici gözükse de nitelikli bir okulun memnun olması gereken oran % 3 lük dilimin artması ile mümkündür. Okul tercihini yaparken araştırarak kayıt gerçekleştiren veli, ne istediğini bilen ve hedefleri olan öğrenci ve veli profili çizen bir okul tercih ettiğinden okul onlar için çok çok kıymetlidir.

Velilerin en çok yanlışa düştükleri bir diğer konu ise öğretmene göre okul tercih etmeleridir. Özellikle öğretmene göre tercih yapan özel okul velisi sık sık okul değiştirmeye maruz kalmakta ve öğrencinin arkadaş çevresinin değişimi ile farklı problemlerle karşı karşıya kalmakta. Bu yöntemin yerine okul tercihi yapılırken öğretmene göre değil, okulun programına göre tercih yapılmalıdır. Buradan öğretmen önemsizmiş gibi bir anlam çıkarılmamalı. Tabi ki İyi bir okul programı olan okullar
sürdürülebilirliğini devam ettirebilmek için nitelikli öğretmenlerle buluşturmak zorundadır.

Okullar

Özel Okul Tercihi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Özel okula kayıt yaptırırken üç önemli anahtar…

Hz. Ali’nin “Çocuklarınızı bulunduğu çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre yetiştirin.” Sözünü düstur edinmiş ve çağımızın ihtiyacına uygun donanıma sahip bir okul düşünün.

1.Eğitim Programı
2.Sınıf İklimi
3.Akademik Kadro

1.1.Ülkemiz sınav cenneti olduğu için okulun çok ciddi sınava hazırlık programı olmalı.

1.2. Özel okula giden bir öğrenci sınava hazırlanırken okul dışından özel bir derse ihtiyaç duymamalıdır. Bir öğrenci okul dışında dershaneye gidiyor, özel ders alıyorsa bu özel okul yönetici ve öğretmenlerinin ayıbıdır. Öğrenci akademik ve sosyal ihtiyacını okuldan yeterince almalı, dışarıdan başka desteğe ihtiyaç duymamalı.

1.3. Akademik çalışma tamamen sınav formatına cevap verecek düzeyde planlanmalıdır. Grup ders sistemi, tam öğrenme ve ölçme değerlendirme detaylı planlanmış olmalı.

1.4.Çağa ayak uydurabilmek için okul, teknolojik açıdan donanımlı olmalı. Öğrenciler bir üniversite tercih etmeden teknolojiyi okur yazar düzeyde bilmeli ve öğrencilere bunları detaylı öğrenecek şekilde program yapılmalı.

1.5.Sosyal etkinlik ve proje tabanlı olmalı ve sosyal mekanlar bu doğrultuda tasarlanmış olmalı.

1.6.Okulun, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirme idealleri olmalı.

2.1.Okulun öğrenci profili çok önemli. Sağlıklı bir sınıf ortamının oluşabilmesi için yukarıda verdiğim okul tercih oranlarından araştırarak gelen veli sayısına hâkim olan bir okulda sağlıklı bir sınıf iklimi daha kolay oluşur. Güzel bir sınıf ikliminde idealist, hedefleri olan, değerlerine sahip öğrencilerden oluşan bir sınıfın varlığı elbette hem öğrenciler için, hem de öğretmenler için çok önem arz etmektedir.

2.2.Sağlıklı bir sınıf ikliminde yukarıdaki maddede saydıklarımı gerçekleştirmek mümkün olmayacağı
gibi, burada bulunan öğrencileri akademik olarak geliştirmek pek mümkün olmadığı gibi, ahlaki olarak da bir noktaya taşımak çok zordur. Atalarımızın bu konu ile ilgili şu söylediklerine kulak vermek de lazım.

• Üzüm üzüme baka baka kararır.
• Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
• Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan…

3.1. Öğrencilere liderlik yapan, onların hedeflerine giderken önündeki engelleri açarak ilerleyen idealist, işinin delisi öğretmenlerin olduğu bir okulda başarıdan ve öğrencinin mutluluğundan söz edilebilir.

3.2. Sık sık öğretmen değiştirmeyen, öğretmenine değer veren ve öğretmenleri yetiştirmek için öğretmen akademisi olan bir okulun eğitim kurumu olduğundan bahsedilebilir. Öğretmen tercihi yaparken bireysel değil, okulun bakış açısına göre yapılmalıdır.

3.3. “Sürünün Hızını Önde Giden At Belirler. ” Bu sözden hareketle tercih yapacağınız okulun lideri çok önemli. Okul müdürü değil, öğretmenine ve öğrencisine liderlik yapan vizyonel, yeniliğe açık “eğitim yöneticisi” olan okulları tercih etmek sizleri hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır. Sevgili Anne ve Babalar şunu hiçbir zaman unutmayınız tek kanatlı kuş asla uçamaz.

Çocuklarımızın başarı kriterini sadece akademik başarı olarak görmeyin. Önemli olan akademik başarıdan ziyade çocuğunuzun hayat başarısıdır. Tercih edeceğiniz okul, akademik başarının yanında çocuğunuzu hayata hazırlayabiliyor mu ona bakmanız çok daha önemli.

Yapmış olduğum bir araştırma size çok şey anlatacaktır.2008 ile 2016 yılları arasında sınavlarda
Türkiye derecesi yapan 32 öğrenci ile buluştum ve bu öğrencilerin en önemli üç ortak özelliği olduğunu gördüm. Aslında bu ortak özellikler bize hayata nasıl bakmamız gerektiğini özetleyen nitelikte.

• Kitap okuyorlar
• Bir hobi alanları var. (Sanat ve Spor alanında)
• Çok çalışmadan ziyade etkili ders çalışıyorlar.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemin tüm çocuklarına, velilerine ve öğretmenlerine gönüllerince keyifli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Dünyanın bütün iyilik ve güzellikleri yaşadıkları sürece çocuklarımızın üzerinden eksik olmasın.

İnayet BOZKURT
Eğitim Yöneticisi

Bir Cevap YazınCevabı iptal et