Hz.Muhammed (sav) Neden En Büyük Muallimdir?

Hz.Muhammed (sav) – “Muallim”… Günümüz Türkçesinde “Öğretmen” kelimesiyle karşılanıyor olsa da, aslında “Muallim”, derinliği ve bu kavramdan türetilmiş diğer farklı kavramalarıyla zenginliği tartışılmaz bir kültürel anahtar kavramdır.

Muallim kavramının arkasında kocaman bir kültür ve derin bir düşünce biçimi vardır.

Hz.Muhammed (sav) neden en büyük muallimdir?

Şu soruyu sormama izin verin:

Düşünüş ve yaşayış bakımından sapkınlaşmış, yoldan çıkmış bir topluma gönderilmiş bir vazifeli olsaydınız, bu toplumu değiştirmek için nasıl bir metot takip ederdiniz?

Üstelik bu topluluk,

(1) Vahşî

(2) Âdetlerine mutaassıp

(3) İnatçı olsa…

Bu sıfatlarla dolu irili ufaklı bir sürü kabileyi, topluluğu veya devleti kısa sürede olumlu, pozitif bir sosyal değişime uğratabilir miydiniz?

Böyle bir toplumu hangi yöntemle değiştirirdiniz?

Şunları mı yapardınız?

1-) O toplumun, önem verdiği ne kadar “değeri” varsa, bir gecede değiştirip, ertesi gün bambaşka bir güne uyanmalarını mı sağlardınız?

2-) İnsanları eğlencelerle sarhoş ederek “Ben kimim? Nereden geldim nereye gidiyorum? Vazifem nedir?” gibi hakiki insaniyeti arama anahtarlarını atıp, böyle ağır konuları düşünmemelerini mi sağlardınız?

3-) Size karşı gelenleri fail-i meçhul cinayetlerle ortadan kaldırıp veya cebren ülkenin dışına mı sürerdiniz?

4-) Bir gecede uyduruk mahkemeler kurup binlerce kişiyi ipte mi sallandırırdınız?

5-) Zaten bataklıkta sürünen, makam ve mevkileri veya zenginlikleri kaybolacak korkusuyla size karşı çıkanlara gücünüz yetmeyince pes edip, o toplumu “Daha beter olun!” diye lanetler miydiniz?

İşte; “Muallim” burada belli olur.  

Sosyologlar, Sosyal Psikologlar gelsinler bu toplumsal konuyu incelesinler.

Alışkanlık olarak edinilmesi çok kolay, terkedilmesi çok zor olan, en çirkin, en vahşi ve en pis adetleri toplumdan kaldırıp, bunun yerine tam tersi; mükemmel ahlakla donatabilir miydiniz?

Bunu gerçekleştirirken karıncayı incitmeyecek hassasiyette, adaletin zirvesinde, hukuk önünde eşitliğin gölgesinde, beşeri ilişkilerin ışığında, şefkat ve merhametin nuru altında yapabilir miydiniz?

Öyle bir muallim ki, kısa zamanda dünyanın dört bir yanına Allah’ı ve Resulünü anlatmak için binlerce talebe gönderip onları o milletlere muallim yapabilir miydiniz?

“Muallim” işte bunları yapabilendir.

Muallim Hz.Muhammed (sav) dir ve “Muallim” O’na denir.

Gerçek sosyolog ve sosyal psikolog ona denir.  Sosyal değişimi sadece makalelerde okuyan sosyologlar gelsinler, 15 asır öncesine Arabistan’a fikren gitsinler, sosyal değişimi gözleriyle görsünler.

Çünkü muallim, kısa sürede kötü alışkanlıklar empoze eden değil, güzel ahlakı kalplere ve akıllara işleyebilendir.

Vahşi ve iğrenç toplumsal alışkanlıkları, zorlama ve baskı altında kalmaksızın bir anda ancak O muallim (sav) değiştirebilirdi.

Çünkü Rabbim onu ahlakın en güzeliyle donatmış ve güzel ahlakı tamamlamak üzere vazifelendirmişti. 

O muazzam ahlak abidesi, ahlakın en güzeliyle donatılmış peygamber, getirdiği eğitim kitabı Kur’an ile akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri feth ve teshîr etmişti.

O, kalplerin sevgilisi, akılların muallimi ve kişiliklerimizin mürebbisi oldu. (Kaynak: Sözler, 19. Söz, s. 374)

Ey kendisi talime, öğrenmeye ve ahlakı yaşamaya muhtaç muallimler; o hakiki muallimi örnek alınız, gelen nesilleri onu örnek alarak eğitiniz!

Geceniz mübarek olsun; Rabbim, hepimizi Allah’a hakkıyla kul, O’nun şerefli muallimi olan o Resul-i Ekrem’ ine hakiki talebe olmayı nasip eylesin.

Sergen Sazak – Araştırmacı – Yazar / http://www.yeniegitimdergisi.com

Bir Cevap YazınCevabı iptal et