Hibrit Eğitim Modeli – Ev ile Sınıf Arasında Öğretmen Olmak

Hibrit Eğitim Modeli – Eğitimcilerin işi salgın devam ettikçe zorlaşıyor; ancak bir yandan da yeni eğitim modelleri denenmiş oluyor. Bunlardan biri uzaktan eğitim ile ilişkili olarak Hibrit (Hybred) model ya da karma modeldir.

Pandemi geçse bile, Hibrit modelin varlığını sürdürmesi, öğretmenler ve öğrencilerin ev ile sınıf arasında kalmaya devam edecekleri tahmin ediliyor. Hatta MEB’in yaptığı açıklama Hibrit eğitim modeli ile eğitime devam edileceği yolunda. (Kaynak)

Hibrit Eğitim Modeli (Karma Eğitim Modeli) Nedir?

Hibrit Eğitim Modeli – Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya gelmesiyle genel hatları oluşturulan Hibrit eğitim, okuldaki kapasitenin belirli oranda düşürülerek -şimdilik- salgınla ilgili olarak hastalığın bulaş riskinin ortadan kalkmasına imkan tanıyabilecek bir model uygulamasıdır.

Hibrit eğitim modeline Karma model de deniliyor.

Hibrit (karma) Model, geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması ile ortaya çıkan hem evden hem okulda yüz yüze eğitime imkan tanıyan bir sistemdir.

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim düşüncelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Öğretmenlerin daha fazla gayret göstermesi ve biraz da yorulmasını gerektiren bu uygulama için, öğrencilerin hem çevrimiçi hem de yüz yüze, okula gittikleri karma bağlamlarda öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için çok çalışmaları gerekiyor.

Sıkı çalışmaya ve iyi niyetlere rağmen, tam zamanlı veya eşzamanlı öğrenme seçenekler içinde en iyi uygulama olup olmadığı tartışılıyor.

Yapılan meta analizde, öğretmenlerin, gerçek zamanlı olarak, yüz yüze bir sınıfı yönetirken gösterdiği öğrenci ilgilenmesi ve meşguliyet oranının, uzaktan eğitimde öğrencileri meşgul etmeye çalışırken gösterdikleri çabadan daha fazla olduğunu buldu.

Yani yüz yüze eğitimde öğretmenlerin, uzaktan eğitime göre daha fazla yoruldukları gerçeği.

Burada öğretmenler ve öğretim için temel kuralları belirleyen eğitim yöneticilerine, hangi görevlerin, etkinliklerin ve erişim araçlarının (senkronize veya asenkron, yüz yüze veya çevrimiçi) hangi zamanlarda, hangi ortamlarda çalışan öğrenciler için en uygun olduğunu düşünmelidir.

Hibrit Öğrenmenin Faydaları

Hibrit Eğitim Modeli – Eğitime daha fazla erişim sağlamaktan, aynı anda farklı öğrenme tarzlarını karşılamaya ve öğrenci devamsızlığı ile ilgili bazı sorunları hafifletmeye yardımcı olmaya kadar faydaları çoktur.

Hibrit öğrenmenin neden bu kadar önemli bir kavram olarak ortaya çıktığını anlamaya ancak bu çeşitli faydaları tam olarak anlayarak başlayabilirsiniz.

Modern eğitim teknolojisi, eğitimcilerin yüz yüze ve uzaktan öğrenenlere aynı anda eğitim verebildiği karma öğrenme ortamlarına izin veriyor.

Sonuçta, Hibrit, öğrencilerin giderek daha fazla yararlanabilmeyi bekledikleri bir modeldir. Aynı zamanda popülaritesi artan ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha fazla talep görmesi muhtemel bir yaklaşımdır.

Şimdi de Hibrit öğrenme modeline daha yakından bakalım ve 3 maddede faydalarını keşfedelim:

1- Esnek Öğrenmeye İzin Vermektedir.

Hibrit Eğitim Modeli – Hibrit öğrenmenin temel faydalarından biri sunduğu gelişmiş esneklik seviyesidir ve bu tür bir esneklik eğitim sektöründe son derece önemli hale gelmektedir.

Başarılı Hibrit eğitim ve öğrenme, öğrencilere olabildiğince çok sayıda öğrenme seçenekleri sunan; yüz yüze öğrenmeden uzaktan öğrenmeye geçme yeteneği sunan bir modeldir.

Esneklik sağlanamaması, öğrencilerin farklı bir dersi okumayı seçmelerine veya tamamen farklı bir akademik kurumda okumayı seçmelerine neden olabilir.

Öğrenciler ders bazında nasıl öğreneceklerine karar verme özgürlüğü isterler.

Bir sınıfa katılamayacak kadar yorgun hissettikleri, ancak yine de evlerinden katılmak istedikleri durumlar olabilir.

Aynı zamanda, Hibrit öğrenme, öncelikli olarak uzaktan öğrenmeyi sevenlere öğrenmenin bazı sosyal yönlerine katılma seçeneği sunabilir ve öğrencilerin neredeyse yüzde 60’ı onların daha bağımsız ve özgüvenli olmalarına katkıda bulunduğunu söylüyor.

2- Öğretim Kaynakları Daha İyi Kullanılabilir.

Hibrit Eğitim Modeli – Karma öğrenmenin bir diğer önemli avantajı, öğretim kaynaklarının nasıl geliştirilip nasıl kullanıldığı bakımından avantajlar sunmaktadır. Bu, birkaç farklı şekilde görülebilir.

Birincisi fiziksel kaynaklardır. Okulda kalabalık sınıflara ihtiyaç bırakmaz. Çünkü öğrencilerin okula dönüşümlü gelmeleri durumunda hem ders esnasında seyrek oturma hem teneffüslerde daha tenha bir okul bahçesi öğrenci için avantajdır.

Okul yönetimi bu sınıfları daha rantabl kullanabilir.

Genellikle, bir akademik kurum hem yüz yüze hem de uzaktan öğrenme fırsatları sağlamak istiyorsa, iki ayrı sınıf veya hatta iki farklı kurs vermesi gerekecektir. Yine de, Hibrit öğrenmenin temel faydalarından biri, her iki öğrenme stiline olan talebi harmanlayabilme yeteneğidir, yani tek bir ders bu her iki tercihi de karşılayabilir.

Bu aynı zamanda okulların daha az öğretmene ihtiyaç duyduğu anlamına geldiği gibi, mevcut personelin fazla çalıştırılma olasılığının düşük olduğu anlamına da gelebilir.

Ek olarak, bir ders için öğrenme materyallerinin oluşturulması daha kolay hale getirilebilir, çünkü öğretmenlerin artık her bir öğrenme stili için bir dizi öğrenme materyali oluşturması gerekmeyecek.

Dahası, Hibrit öğrenme, eğitim teknolojileri hakkında tereddüdü olan öğretmenlerin bazılarını dijital beyaz tahtayı ve diğer eğitim teknolojilerini de benimsemeye teşvik edebilir.

3- Öğrenci Devamsızlığını Azaltır.

Hibrit Eğitim Modeli – Hibrit öğrenmenin en çok gözden kaçan faydalarından biri, derslere devamsızlık durumlarını azaltma potansiyelidir.

Bu, öğrencilerin hastalık, ailedeki olumsuzluk ya da zamanlama çatışmaları nedeniyle dersleri kaçırmaları gerektiği durumlarda bile, daha sonraki bir tarihte kolayca derse yetişme fırsatına sahip olacakları anlamına da gelir. Bu, özellikle kronik sağlık koşullarının neden olduğu uzun süreli öğrenci devamsızlıkları ile uğraşırken daha faydalı olabilir.

Sonuç: Hibrit Modele Hazır Olun!

Hibrit Eğitim Modeli – Hibrit öğrenme, eğitim hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmeye yardımcı oluyor ve geleneksel olarak var olan engellerin çoğunu ortadan kaldırıyor.

Öğrencilere nasıl öğreneceklerini seçme konusunda daha fazla esneklik ve özgürlük sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eğitime erişimi de genişletebilir.

Bu arada, devamsızlığı azaltma ve gerçekleşen herhangi bir devamsızlığın olumsuz etkisini sınırlama yeteneği, daha fazla öğrencinin çalışmalarından mutlak en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Yazan: Yeni Eğitim Dergisi

Bir Cevap YazınCevabı iptal et