Grup Dersi Uygulaması – Grup Dersi Sistemi ile Tam Öğrenme

Grup Dersi Uygulaması – Tarihimize not düşülecek, hiç yaşamadığımız, olağan dışı bir zaman dilimine şahit oluyoruz. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını, tüm sektörleri vurduğu gibi, yavrularımızı geleceğe hazırlama faaliyetlerinden ibaret olan eğitim ve öğretim sektörüne de önemi bir çelme taktı. Öğrenciler öğrenmeden geri kalırken, okullar o güzel binalarında öğrenciden mahrum öksüz ve boynu büküktü. Tek tesellimiz, bir öğrenme aracı olarak kullanılan uzaktan öğrenme can simidi oldu

Buna rağmen, özel okullarla devlet okulları arasındaki öğrenme mesafesi çok açıldı. Bazı araştırmalara göre, uzaktan eğitimde derslere devam oranı devlet okullarında % 22 iken, özel okullarda bu oran % 88 olarak belirlendi. Korkunç bir uçurum değil mi? Ayrıca, normal sezona göre, öğrencilerin salgın dönemindeki öğrenme eksiğinin % 30 civarında olduğu tespit edilmiştir.

%30’luk öğrenme kaybını nasıl telafi edebiliriz?

Bu soruyu cevaplamak için okul yöneticileri ve öğretmenler olarak, kalemi-kağıdı önümüze koyup düşünmeli ve çözümler konusunda fikirlerimizi gözden geçirmeliyiz.

Biz, bu telafi kaybını grup dersi uygulaması ile gidermeyi düşündük ve hayata geçirdik. Bu yazıda,  grup dersi uygulamamıza ilişkin bilgiler bulacaksınız.

Grup Ders Uygulaması – Cihangir Okullarında yaptığımız bir uygulamadan söz etmek istiyorum:

Uygulamalarımızdan biri, “Öğrenme eksikliklerinin tamamlanması için” en etkili öğrenme yöntemlerinden birinin grup dersi yöntemi olduğu gördük.

Burada, öğrencileri, okulda yüz yüze veya zoom üzerinden toplu öğrenme modundan çıkarıp, uzaktan öğrenmede, onları gruplar halinde eğitime almayı tercih ettik ve meyvelerini de gördük.

Cihangir

Bu yöntemin uygulama adımları iki şekilde yaptık:

  1. Ders programı içerisinde yer alan grup dersleri şeklinde,
  2. Sınav sonrası öğrenme eksiği tamamlama şeklinde yapılan grup dersleri

1.Adım: Ders programı içerisinde yer alan grup dersleri

Grup Dersi Uygulaması – Bu sistemde sınıf, 4 gruba ayrılarak dersler yapılmaktadır. Matematik dersinin grup dersini örnekleme yapacak olursak;  okulunuzda matematik dersinin 8.sınıflarda 8 saat olduğunu kabul edelim.

Bu 8 saat dersin 5 saati sınıfın matematik öğretmeni tarafından işlenir. Diğer 3 saat ise okuldaki diğer matematik öğretmenlerinin ders programına atanır. Bu programda sınav başarısına, yani seviyelemeye göre,  birbirine yakın olan öğrenciler aynı grupta buluşacak şekilde planlama yapılır.

Gruplara herhangi bir renk veya başka bir isim verilir. mesela, puanı en iyi olan 5 öğrenciye yeşil grup adı verilir. Sonraki 5 kişi mavi gruptur. Diğer 5 öğrenci turuncu grup olarak adlandırılırken son gruptaki öğrencilere ise kırmızı grup olarak adlandırılır.

Bu gruplar oluşturulduktan sonra, ders programında her grup ayrı bir sınıf gibi düşünülerek planlama yapılır ve ders öğretmenleri ona göre atanır. Buraya kadar planlamayı yaptıktan sonra asıl önemli olan içeriğin nasıl ilerleyeceğidir.

İçerik şu şekilde ilerlemelidir:

Grup Dersi Uygulaması – Ana dersin öğretmeni 5 saatlik bölümde konuyu anlatır. Geri kalan bölümlerde sınıfa aynı anda 4 öğretmen gelerek daha önceden belirlenmiş olan grup dersliklerine öğrencileri ile giderler. Burada öğretmen ana dersin öğretmeninin anlattığı konunun anlaşılıp anlaşılmadığını test eder.

Anlaşılmış ise konu ile ilgili soru çözümleri yapılarak ders tamamlanır. Diyelim ki gruptaki 2 öğrenci konuyu tam kavrayamamış, diğer üçü kavramış. Bu durumda öğretmen konuyu kavrayan öğrencilerini kısa süreliğine soru çözmeleri için görevlendirir ve diğer iki öğrenciye konuyu tekrar eder. Sonra tekrar grupla soru çözümüne geçilir. Bu programın en güçlü yanı öğrencilerin ana dersin öğretmeninin dışında üç farklı öğretmenden ders dinleme imkanını bulmuş olmasıdır.

Gruplarda Kaç Öğrenci Olmalıdır?

Grup dersleri 2+ 1 şeklinde olabileceği gibi 1+1+1 şeklinde de yapılabilir. Grup ders dağılımı yapılırken en önemli nokta her bir öğretmene farklı sınıflardan grup dersi verilir.  Gruplar oluşturulurken her bir öğretmenin güçlü, orta ve zayıf grup dağılımına dikkat edilmelidir. Burada matematik  dersinin sorumluluğu ne kadar ana dersin öğretmeninde gözükse de aslında matematik zümresine ait olmalıdır. Her hafta zümre toplantılarında grup derslerinde nelerin yapılacağı önceden planlanmalıdır.

2.Adım: Sınav sonrası öğrenme eksiği tamamlama şeklinde yapılan grup dersleri

Grup Dersi Uygulaması – Deneme sınavı sonrasında yapılacak çalışmalarda ders programının içerisindeki gruplamalardan farklı olarak sınav performansına göre gruplandırılır. Bu grup çalışması 3 veya 4 sınav sonrasında öğrencilerin sınav analizlerine göre gruplandırılarak uygulanır. Bunun adına grup dersinin yanında “etüt” de diyebilir veya “tam öğrenme” programı da diyebilirsiniz. Burada en önemli nokta öğrencileri nasıl gruplandıracağınızdır.

Gruplar Nasıl Oluşturulmalıdır?

Öğrencileri gruplandırırken okulunuzdaki ölçme değerlendirme biriminizin vereceği veriler çok önemlidir. Mesela,  bir konudan 3 sınavda 20 soru soruluyor.

Bu 20 sorunun en az 5 tanesini yapamayan öğrencilerin bu konuyu kavrayamadığı düşünülür.

Aynı konudan 5 soru ve üzerinde yapamayan öğrencileri aynı grupta toplayarak bir grup oluşturulur ve öğretmene o gruba hangi konuyu tekrar edeceği önceden verilerek hazırlık yapması sağlanır.

Burada grup çok fazla değişkenlik gösterebilir yalnız en önemli konu aynı yanlışları yapan öğrencileri bir araya getirmektir. Yine bu grubun ders öğretmenini atarken farklı öğretmenlerden ders dinlemeleri esastır.

Bu öğrenme adımlarında en önemli kazanç öğrencilerin farklı öğretmenlerin sitilinden yararlanmaları olduğu gibi, öğretmenlerin de sorumluluğu tek başlarına üstlenmeyerek zümre olarak sınıfın ve grupların sorumluluklarını almalarıdır.

Bu Uygulamanın Sınırlılıkları

Grup Dersi Uygulamasının sınırlılığı ise daha fazla öğretmene ihtiyaç duyulmasıdır. Özel okullarda, okul kurucuları eğitim gönüllüsü ise bu sisteme sıcak bakacaktır. Öğretmenlerin verimli ve başarılı olabilmeleri için grup dersleri ile beraber 26 saati geçmeyecek şekilde dersler planlanmalıdır. Her bir öğretmenden 4 saat derse hazırlık, proje, materyal ve etkinlik planlamaları istenilmelidir.

Bu uygulamaların tüm derslere uygulanmasıyla başarıyı yakalamak mümkün olacaktır.

Sorularınız ve katkılarınız için e-mail gönderebilirsiniz.

Kolaylıklar dilerim.

İnayet BOZKURT –  Eğitim Yöneticisi

Cihangir Okulları Çekmeköy Kampüs Müdürü

inayetbozkurt@gmail.com   

inayetbozkurt@cihangir.k12.tr

Bir Cevap YazınCevabı iptal et