Fatih Sultan Mehmet ve Avnî’nin Şiiri: İstemem!

Avni, Fatih Sultan Mehmet’in şiirlerindeki mahlas ismidir. Osmanlı padişahlarının en önemli özelliklerinden biri iyi eğitim almış oldukları gibi iyi birer şair de olmalarıdır. Onca savaşa rağmen, sanatçılıklarını ve duygusallıklarını bozmayan bu padişahlar, edebiyat ve şiirle meşguldüler.

Osman Gazi ile başlayıp Orhan Gazi, I. Murat Hüdavendigar, Yıldırım Bayezid, I. Mehmet Çelebi, Fatih’in babası II. Murad ve Avni mahlasıyla Fatih Sultan Mehmet ile devam edip giden silsilede en meşhur beyitlerden biri de  Sultan Selim’in kendi ölüm sebebi olan Şirpençe hastalığını haber verdiği beyitlerdir:

Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn itdi felek

Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn itdi felek

Şîrler pençe-i kahrumdan olurken lerzân

Beni bir gözleri âhûya zebûn itdi felek

Öte yandan Sultan Süleyman’ın dillere destan olan şu beytini atlamayalım:

Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Olsa kumlar sağışınca ‘ömrüñe hadd ü ‘aded

Gelmeye bu şîşe-i dehr içre bir sâ‘at gibi

1.Mahmud’un şu beyitleri ise Peygamber aşkını hatıralara kazımıştır:

Yâ Resûla’llâh bu ‘abd-i ‘âcizüñdür pür-kusūr

‘Afv ile cürmüm kerem kıl nusrete lutf-ı vüfûr

Eyle ‘âciz ümmetüñe kıl şefâ‘at serverâ

Kasdı hidmetdür ider sâyeñde elbette zuhûr

Son olarak bu konunun sahilinden Peygamber efendimize ithafen yazılmış bir şiir var ki insanın okurken tüyleriniz diken diken olmaktadır.

İşte Hz. Fatih Sultan Mehmet’in AVNİ mahlasıyla Hz. Muhammet’e (sav)  ithafen yazdığı İSTEMEM şiiri.

Bestekar Padişahlardan şarkılar dinlemek için tıklayınız

İşte “Avni” mahlaslı Fatih Sultan Mehmet’in İstemem isimli şiirini 29 Mayıs Fetih günü münasebetiyle yayınlıyoruz:

İSTEMEM

Sen kokmayan gülü neyleyim,
Neyleyim sensiz baharı?
Sen doğmayan günü neyleyim,
Neyleyim sensiz ben dünyayı?

Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem
meltemi istemem.
Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar,
Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem.

Bülbüller söyleyecekse seni söylesin,
Senden okumayan bülbül olsa dinlemem.

Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim,
Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem.

Bir ateş yakacaksa beni kalbimden,
Senin aşkının ateşi yaksın,
Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim,
Bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem.

Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun,
Ben senin çölünü isterim, suyu istemem.

Sana çıkacaksa durmaz yürürüm,
Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem.

Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem.
Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina’yı birden.

Yoksa neyime?
Bu fethi istemem, Mısır’ı istemem, cihanı istemem.

Ben Sultan Fatihim, önündeyim İstanbul’un.
Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için.

Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul’u istemem.

Ben bir garip yunusum, yazdığım sensin, yandığım sen.

Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem.

Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim.
Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem…

Fatih Sultan Mehmet

Dinlemek İçin Tıklayınız

YouTube video player

 

Bir Cevap YazınCevabı iptal et