Erasmus Kimdir – AB Erasmus+ Programları Nedir?

Erasmus Kimdir – Desiderius Erasmus (1465 – 1536) ülkemiz dahil, doğulu toplumlar tarafından -uzmanları hariç- pek bilinmeyen bir isimdi. Ancak son on yıl içinde AB projelerine dahil olan hemen herkesin veya her kuruluşun duyduğu bir isim haline geldi. Erasmus projeleri öğrenci değişim programları ve ortaklı faaliyetler “Erasmus Projeleri” adı altında toplanmış durumda.

Böyle öne çıkan biri isim hakkında merak duyanlar “Erasmus Kimdir?”, “Erasmus projeleri nedir?” veya “Erasmus+ Projelerine nasıl başvurulur?” şeklinde internette arıyorlar.

Peki Erasmus kimdir? Neden bu isim projelere verilen bir isim haline gelmiştir?

Desiderus Erasmus 15. ve 16. Yüzyıllarda yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır.

Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

Hayatı boyunca Avrupa’nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Erasmus’un en önemli eseri “Deliliğe Övgü” (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır. 

Deliliğe Övgü

Erasmus, Hollandalı bir yazar, bilgin ve hümanistti.

Bir rahibin gayri meşru oğlu olan Erasmus muhtemelen 1466’da Rotterdam’da doğdu. 1492’de Paris’te okudu. 1499’dan itibaren, şehirden şehre ders vererek, ders vererek ve tüm Avrupa’daki düşünürlerle yazışarak bağımsız bir bilim adamı olarak yaşamayı benimsedi.

1500 civarında hem teolojik hem de dini olmayan konularda yazmaya başladı.

Tüm çalışmaları, onun muazzam öğrenimini ve entelektüel parlaklığını, aynı zamanda insanlığını ve zekasını da sergiliyor.

İlk eserlerinin birçoğunda kilisedeki yozlaşmaya ve batıl inanca saldırdı. İngiliz arkadaşı Thomas More’a adanan ünlü hicvi ‘The Praise of Folie’ (1509) daha basit bir Hıristiyanlığa dönüşü savundu.

Birçok klasik ve erken Hıristiyan eserini tercüme etti veya düzenledi. Ayrıca Yeni Ahit’in Yunanca metninin yeni mevcut kaynaklardan yararlanan ve son derece etkili olan eleştirel bir baskısını yayınladı. Hıristiyan geleneğinin kaynaklarına dönmek için hümanist arzuyu sembolize ediyordu.

İngiltere’ye yaptığı dört gezi sırasında Erasmus, John Colet ve Thomas More gibi önde gelen entelektüel kişilerle arkadaş oldu ve Cambridge Üniversitesi’nde ders verdi.

Ayrıca Fransa, Almanya, İtalya ve İsviçre’yi ziyaret etti ve buralarda da  yaşadı.

Protestan Reformunun başlangıcı Erasmus’u yeni bir yöne götürdü. Katolik kalmasına rağmen, Protestanların bazı reformcu görüşlerine sempati duyuyordu.

Lutheran olduğu yönündeki suçlamalara karşı koymak için, Luther’e parlak bir saldırı içeren ‘İrade Özgürlüğü Üzerine’ teolojik pozisyonunun tam bir bildirisini yazdı.

Erasmus, 12 Temmuz 1536’da İsviçre’nin Basel kentinde öldü.

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır.

Erasmus proje çağrılarına erişmek için tıklayınız:

Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında toplanmaktadır.

KA1:  Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

KA2: Yenilik ve İyi uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

KA3: Politika Reformuna Destek

Tüm Erasmus+ Programı başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Projelerle ilgili detaylı bilgi almak için Tıklayınız 

Ulusal Ajans – Erasmus Programlarını Tanıtan Videoyu İzleyebilirsiniz.

Araştırmacı-Sergen Sazak / www.YeniEgitimDergisi.com 

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et