EKYS sınav konuları 2022 neler olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarihlerinin duyurduğu ve başvurularını açtığı EKYS sınavı 2022 için heyecan dorukta. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için önemli konulardan biri de sınav konuları. Bu yıl ilk kez EKYS’ye girecek olan öğretmenler EKYS sınav konuları neler olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖSYM ile yapılan protokol nedeniyle 81 ilde ÖSYM tarafından yapılacak EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarına yönetici seçmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük rekabete sahne olacak. Öte yandan sınava hazırlık yapacak olan yönetici adayları EKYS sınav konuları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar.

EKYS sınavı yazılı olarak yapılan, 150 dakika süre verilen, farklı alanlarda sorular sorulan ve başarılı olan adayların okullarda müdür veya müdür yardımcısı olabildiği sınava verilen isimdir.

EKYS SINAV KONULARI

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nda adaylara 6 alanda sorular sorulur. Pazar günü yapılan sınavda adaylar 150 dakika boyunca;

a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

EKYS sınav konuları

d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu, 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde
yer alan hükümler): %20.

alanlarında sınavlara girerler. 100 üzerinden 60 puan alan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınav sonuçlarında da başarılı olan adaylar MEB’e bağlı okullarda müdür veya müdür yardımcısı olarak görev yapmaya hak kazanır.

EKYS BAŞVURU ŞARTLARI

Kurumun bu kritik sınavına katılmak için;

  • Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olmak
  • Eğitim Yönetimi Sentfikası’na sahip olmak
  • EKYS sınavında başarılı olmak
  • Görevlendirileceği eğitim kurumuyla aynı türden olan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak
  • Görevlendirileceği eğitim kurumuyla aynı türden olan eğitim kurumlarından birinde okutabileceği ders bulunması
  • Yazılı sınav başvurusunun son gününden itibaren son dört yılda adli veya idari soruşturmayla yöneticilik görevinden alınmamış olmak
  • Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, ertelemiş veya yükümlülükten muaf tutulmuş olmak

şartlarını karşılıyor olmak gereklidir.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et