Ek ders yönetmeliği değişti

Ek ders milyonlarca kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenin ek veya yegane geçim kaynağı. Milli Eğitim Bakanlığı yıl bitmeden sürpriz bir karar alarak ek ders yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklikle ders ve ek ders yönetmeliği önemli değişimler yaşadı. 

Yapılan değişimler özetle şu şekilde;

  • İşletmelerin mesleki eğitim ve staj faaliyetleri yüz yüze ders olmadan çıkarıldı
  • Pandemi nedeniyle eğitim kaybı yaşamış öğrencilere eğitim veren öğretmenler ek ders alacak.
  • İşletmelerde mesleki eğitim ve staj olarak adlandırılan eğitim faaliyetlerinin öğretmenlere maaş karşılığında verilmeden ek ders ödenecek.

ek ders yönetmeliği

Özetle bu 3 önemli madde gelmiş oldu ve böylece bir çok öğretmenin ders ve ek ders alması sağlandı. Böylece ek dersin kapsamı genişledi.

Yapılan tüm düzenleme metin şu şekilde;

  •  Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder.”
  •  İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2021–2022 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,
  •  İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.
  •  Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir.
  • Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et