Eğitim Araştırmaları – Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanılmasına Olumlu Yaklaşıyor.

Eğitim Araştırmaları – Araştırmanın amacı; Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eğitim süreçlerinde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde ise MAXQDA 12 programı kullanılmıştır.

Araştırma grubu; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında “Türkiye Sosyal Bilgiler Zümresi” Facebook Grubu’na üye olan 30 Sosyal Bilgiler öğretmenidir. Bu Sosyal Bilgiler öğretmenlerine, sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu soruların bulunduğu çevrimiçi bir yarı yapılandırılmış form yöneltilmiştir.

Nitel araştırmadan elde edilen Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal medyanın eğitim süreçlerinde kullanılmasına yönelik görüşler incelendiğinde;

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğunun sosyal medya kullandığını, artık hayatın vazgeçilmezi olduğunu, öğrencilerin sosyal medyada boşa zaman geçirmeleri yerine eğitsel amaçlı kullanılabileceğini ve eğitimin etkililiğini artıracağını ifade etmişlerdir.

Sosyal medyanın ders işlenmesi esnasında dikkati canlı tutabileceği belirtilmiştir.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan faydalanarak derste örnekler verilmesi, öğrencilerin derse ilgisinin dağıldığı anlarda tekrar toparlanması adına olumlu olacağını belirtmişlerdir.

Öğrencilerin hayatında büyük yer kaplayan, çocuk ve gençlerin neredeyse tamamının kullandığı sosyal medya ile öğretmen–öğrenci iletişiminin geliştirilebileceğidir.

Bu yöndeki görüşlere göre öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim okul duvarlarından ve eğitim sürelerinden sıyrılarak daha rahat bir iletişim ortamının yaratılabildiği yönündedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına yönelik ve gelecek zaman sürecinde yapılacak araştırmalara dair öneriler sunulmuştur. eğitim araştırmaları  Kaynak

www.yeniegitimdergisi.com

Bir Cevap YazınCevabı iptal et