Eğitim 2022’nin Yılsonu Yorumsuz “En”leri

Eğitimin 2022 yılsonunu eğitimci yazar İsmail Akbıyık yorumsuz yazdı…

Eğitim 2022 – MEB, eğitimciler, veliler, öğretmen adayları, üniversite adayları, tüm öğrenciler kısacası kamuoyu hareketli bir 2022 yılı geçirdi. Tabii ki bu hareketliliğin sonuçları da oldu.

Bunların ne kadarı olumlu ya da olumsuz olduğunun kararını kamuoyu ve eğitim camiası verecektir.

Bu yazımızda eğitimle ilgili belli başlı kararları ve gerçekleşen hareketliliği özet halinde ve önemine binaen yazmaya çalışacağız.

Covid-19 Sonrası gelişmeler pozitif mi negatif mi?

Covid-19 salgın sonrası uzaktan eğitimle yapılmaya çalışılan eğitim ve öğretim faaliyetleri 2021 verileri baz alınarak 2022 için tekrar normale yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Öğretmenlerin aşı noktasında duyarlılıklarından bahisle (bağışıklık %94) eğitim öğretimin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı normal eğitime başlamış oldu.

Öncelik Mesleki ve Teknik eğitime verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile mesleki eğitimin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması, istihdam odaklı ve işgücü piyasalarının ihtiyacı olan ara işgücü elemanlarının yetiştirilmesi hedefi ile mesleki ve yaygın eğitimde projelere başlandı. Lise ve üniversite mezunu gençlerin mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim programları 6-8 hafta gibi eğitim süreçleri için kısa diyebileceğimiz bir zaman diliminde istihdam garantili işgücü piyasasına geçme imkânı tanıyan programlar başlatıldı.

YKS Düzenlemeleri ve barajın kalkması kararı iyi miydi?

Üniversite hayali kuran iki buçuk milyon adayın yükseköğretim kurumları sınavında (YKS) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) kararı ile bir dizi değişikliğe gidildi. TYT (Temel yeterlilik Testi) 150 ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) 180 olan baraj puan uygulaması kaldırıldı. TYT de 135 dakika olan süre 165 dakikaya çıkartıldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu çok tartışıldı.

Öğretmenlik meslek kanunu Resmi Gazetede onaylanarak yürürlüğe girdi. Uzmanlık mesleği olan öğretmenlikte kariyer basamakları sistemine geçildi. Aday Öğretmen, Öğretmen, Uzman Öğretmen ve Başöğretmenlik gibi bir kademelendirilmeye geçildi. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen, doktora eğitimini tamamlayan öğretmene ise sınava girmeden başöğretmenlik unvanı verildi. Ayrıca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakkı kazananlar için birer derece tahsis edildi. Sınav yılsonuna doğru yapıldı. Kamuoyu baskısı ve sendikaların demeçleri ve eylemleri sonucu çok kolay sorulardan oluşan bir Sınav gerçekleştirildi, sınava girenlerin tamamına yakını uzman ve başöğretmen oldu ve belgeleri de verildi.

Köy okulları yeniden dönüştürülüyor.

Geçmiş senelerde köyden kente göçün hızlanması ve genç nüfusun büyükşehirlere akın etmesi sebebi ile köy okulları atıl seviyeye geçmiş çoğu kapatılmıştı. MEB köy okullarını en az beş çocuk ölçütü getirerek yeniden aktif hale getirme kararı aldı.

Ders kaynakları paylaşımı

Milli eğitim bakanlığı yardımcı ders kaynaklarını ders kitaplar ile birlikte dağıtma kararı aldı. Okulların açılması ile birlikte bunlarda dağıtılmaya başlandı.

KPSS Faciası yaşandı.

KPSS sınavında ortaya çıkan soru sızdırılması skandalından sonra KPSS sınavı iptal edildi ve yılın sonuna doğru tekrar bir KPSS sınavı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığına talimat vererek inceleme başlattı.

Okullara bütçe tahsisi

2021 yılı aralık ayında gerçekleştirilen Milli Eğitim Şurasında gündeme gelen okulların temizlik kırtasiye küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması için okullara doğrudan yedi milyar gibi bir bütçe aktarımı gerçekleştirildi.

Okul öncesinin ve okul öncesi öğretmenliğin yıldızı parladı.

Okulöncesinin yaygınlaştırılması hedefi kapsamında ülkenin her tarafına yeni anaokulları açılmaya başlanmıştır.

Çevre dostu bin okul projesi iyi fikir.

Çevre dostu bin okul projesi uygulanmaya başlanmıştır. İklim değişikliği ve sıfır atık konulu eğitim İçerikleri üretildi. İkinci kademede çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi seçmeli olarak okutulmaya başlanmıştır. İklim değişikliği eylem planı hazırlanarak sıfır atık programları oluşturulmaya başlanmıştır.

Bu yazımızda belli başlı eğitim ile ilgili gelişmeleri yorumsuz olarak kaleme aldık. Tabii ki bunun dışında da eğitim hareketlenmeleri yaşandı. İnşallah 2023 yılı eğitim için başarılı ve hedeflerin gerçekleştirildiği bir yıl olur.

2022 yılı bitti. Şimdi gerisini siz yorumlayın.

Yeni bir yazımızda buluşmak dileği ile bolca okuyun.

Yazar – İsmail AKBIYIK

Bir Cevap YazınCevabı iptal et