Cezaevi öğretmen alımı 2022 yılında olacak mı?

Ülkemizde öğretmen alımları sadece Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılmıyor. Bazı kurumlar da belirli birimlerde çalıştırmak üzere öğretmen alımı yapabiliyor. Bunun bir örneği de Adalet Bakanlığı. Kuruma bağlı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) her yıl çok sayıda yaptığı alımlara öğretmen alımı da ekleyebiliyor. Peki cezaevi öğretmen alımı 2022 yılında olacak mı?

Devlet cezaevlerindeki mahkumların da eğitimini unutmuyor. Buralarda genelde KPSS şartının ardından iç sınav ile öğretmen alımı sıkça yapılıyor. Amaç mahkumları cezaevi sonrası hayata hazırlamak. İşte bu yüzden cezaevi öğretmen alımı 2022 yılının arananlarından biri.

Cezaevi öğretmen alımı 2022

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Cezaevleri en son geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, yani Ocak ayında öğretmen alımı yapmıştı. Ardından kurum herhangi bir başka ilan yayınlamadı. Hal böyle olunca yeni alımlar için bu sıralarda bir ilan beklentisi oluştu.

Alımların ne zaman olacağı şimdilik belirsiz. Fakat önümüzdeki günlerde bir alım beklentisi mevcut.

ALIMLAR BAŞLADIĞINDA HABERDAR OLMAK İSTER MİSİN? TIKLA-TAKİP ET

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI 2022 BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlan başladığında başvurular e-Devlet şifresi ile Adalet Bakanlığı portalından yapılacak. Adaylar buradan sözlü sınav başvurusu yapacak. Başvurusu kabul edilen adaylar için sınav duyurusu yapılacak. Sınav sözlü şekilde olacak ve ihtiyacın 3 katı kadar aday mülakata çağırılacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekecek.

Sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Alımlar başladığında adaylarda şu şartlar aranır;

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

Bir Cevap YazınCevabı iptal et