Bursluluk sınav tarihi belli oldu: İşte İOKBS 2021 sınav tarihi

İlköğretim 5-6-7-8 ve Lise 9-10-11-12. sınıfların katılımı ile her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve durumu olmayan öğrencilerin katılım sağladığı İOKBS bu yıl ertelemeli olarak yapılacak. Normalde 25 Nisan’da yapılması beklenen sınav Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması neticesinde ertelenmişti. İlköğretim ve liseyi burslu okumak isteyen öğrencilerin katılımı ile yapılacak olan Bursluluk Sınavı 2021 veya diğer ismi ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman? sorusunun yanıtı geldi.

23 Haziran’da 81 ile yazı gönderen Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı 2021 için yeni tarihi belirledi. Salgın nedeniyle ertelenen sınav 5 Eylül 2021’de yapılacak.

BURSLULUK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Her yıl başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere bir çok ailenin öğrencilerin katılımını teşvik ettiği İOKBS, eski adı ile PYBS sınavına aşağıdaki şartları karşılayan adaylar başvuru yapabilir;

MEB

  • İlköğretim 5-6-7-8. sınıf öğrencisi veya lise hazırlık, 9-10-11. sınıf öğrencisi olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  •  Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
  •  Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
  •  İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
  • Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et