Bir Nisan – Şaka Yoluyla İletişim 

Bir Nisan – Dr. İsmail Akbıyık yazdı…

Ülkemizde ve dünyada bugün “şaka günü” olarak kabul edilmiştir.

Şakalaşmak kendi kültürümüzde onay görmüş, yalan olmamak kaydıyla yapılması mubah görülmüştür.

İnsanlar arasında şakalaşmanın muhabbeti ve ilişkileri güçlendirdiği bilinmektedir.

Şakalaşmak bir tür iletişim biçimidir.

Bu yazımızda şaka gibi de olsa biraz umutlanalım ve neşelenelim dedik.

Öğrencilik yıllarımızda şaka yapmak, özellikle bir nisan şakası diyerek arkadaşlarımızla dostlarımızla şakalaşmak çok hoşumuza giderdi. Karşı tarafın göstermiş olduğu hoşgörü de bizi mutlu ederdi.

Bu yazımızda içtimai, siyasi, eğitimsel ve dini olarak biraz şakalaşacağız.

Sosyal Hayat Şakaları

 • Toplumda çok güçlü bir orta sınıf oluşmuştur. Orta sınıfın gücü ile gelir adaletsizliği sona ermiştir. Zengin ve fakir sınıfın sayısı belirgin şekilde azalmıştır.
 • Toplumda hoşgörü ve saygı gibi değerler en üst seviyeye yükselmiştir. İnsanlar birbirlerinin düşüncelerine saygılıdır. Eleştirel düşsünce o kadar gelişmiştir ki herkes birbirini kırmadan tartışabilme olgunluğuna erişmişlerdir.
 • Toplumdaki farklı kültürel zenginlikler toplumsal dayanışmayı giderek güçlendirmektedir. İnsanlar bu farklılıklarının bir zenginliğe dönüşmesinden mutluluk duymaktadır. O kadar ki toplumda mutluluk oranı yükselmiş ve dünyanın en mutlu ülkeleri arasına girmeyi başarmış bulunuyoruz.
 • Gençlerin toplum içindeki yeri giderek güçlenmeye başladı. Gençler toplumun lokomotifi olmuş ve gençlerin yaşamdan beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır.
 • Kadınların toplumdaki yerleri güçlenerek erkeklere verdikleri destek nedeni ile toplumdaki cinsiyete dayalı problemlerin hepsi çözülmüş, kadın erkek uyumlu bir şekilde toplumdaki konumlarını tam anlamıyla yerine getirir olmuşlardır.
 • Çocuklar mutlu ve huzurlu aile yapıları nedeni ile gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmekte gelecek için umut olmaktadırlar.
 • Engelli ve bakıma muhtaç insanların bakımlarını aileleri üstlendiği için devletin bu kurumlara ihtiyacı kalmamış hatta kapasitelerini dolduramaz hale gelmişlerdir.
 • Şehit yakınları ve gaziler toplumdaki saygınlıkları en üst seviyede olup tüm ihtiyaçları ve sorunları ile yakından ilgilenilmektedir.

Ekonomik Şakalar

 • Ülkenin ekonomik değerleri en üst seviyeye çıktığından gelir adaletsizliği diye bir sorun kalmamıştır.
 • Asgari ücret alan bir çalışan, maaşıyla her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmekte kimseye muhtaç kalmadan ve borçlanmadan yaşamını idame etmektedirler.
 • Genç işsizliği diye bir şey kalmamıştır tüm gençler istedikleri alanda iş imkânlarına kavuşmakta kendilerini yetiştirebildikleri ve geliştirebildikleri imkanlardan dolayı yurt dışın çıkmayı bile artık düşünmektedirler.
 • Türkiye’nin kalkınmasında önemli görev alan çalışan kesim insan onuruna yakışır bir şekilde ücret ve yaşam koşullarına ulaşmışlardır. Çalışanların yaşam memnuniyeti en üst seviyeye ulaşmıştır.
 • Kadınlar çalışma hayatında önemli görevler almaya devam etmektedirler. Çalışma koşulları iyileşmiş ve sektörlerin vazgeçilmezi olmuşlardır.
 • Ülkede ihracat artmış ithalat azalmış ihracat rakamları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış cari açık bitmiştir.
 • Enflasyon artık tarih olmuş hiçbir ürün ve hizmete fiyat artış olmamakta istikrar sağlanmıştır.
 • Ülkede artık herkes haklarına razı olmakta yolsuzluk haksızlık gibi ahlaki olmayan yollara tenezzül edilmemektedir.
 • Faiz denen illet sıfırlanmış artık üretimden kazanma süreci başlamıştır. Üretmeyen, emek vermeyen kimse kazanç elde edememektedir.
 • Emeklilere yakışır yaşam standartları oluşturulmuş olup, emekliler, yaşamlarının devamında Avrupa’daki emsalleri gibi şehir şehir, ülke ülke gezmektedirler.

Eğitim Şakaları

 • Artık eğitim kalitesinin dünya standartlarının üstüne çıkmıştır. Nitelikli ve insanların yaşamlarını kolaylaştıran bir eğitim sistemimiz vardır.
 • Okuma alışkanlığı tavan yapmıştır. Kitaplara talep karşılanmaz hale gelmiştir. Çoğu kitap üst üste baskı sayıları artmaktadırlar. Kütüphaneler ihtiyaca cevap verememekte yeni Kütüphanelerin açılması için acilen eyleme geçilmesi zorunlu olmuştur.
 • Yazarlar toplumca en saygı duyulan meslek grubunu oluşturmaktadır.
 • Üniversiteler bilim şehri haline gelmiş olup tüm araştırmaların geliştirmelerin icatların merkezi haline gelmiştir.
 • Üniversitelere duyulan güven artmış üniversiteler bulundukları şehirlerin en önemli lokomotifi haline gelmişlerdir. Toplumdaki cehaletin ortadan kalkmasında en büyük yardımda bulunmuşlardır.
 • Gençler istedikleri bölümü tercih edip okuyabilmektedirler. Bunun sonucunda da istedikleri meslekleri icra edebilmektedirler.
 • Okullar çocukların severek gittikleri eğlenerek öğrendikleri kurumlar haline gelmişlerdir.
 • Üniversiteler makale sayısında dünya rekorları kırmıştır.
 • Yurtdışından ülkeye çok sayıda öğrenci gelmekte Türk üniversiteleri tercih edilir hale gelmiştir.

Siyasi Şakalar  

 • Siyaset ülke hizmeti için yapılır hale gelmiş olup rant ve kazanç yolu olarak görülmemektedir.
 • Tüm siyasiler ülkenin kalkınması ve refahı için çaba göstermekte siyaseti halka hizmet hakka hizmet düsturu ile yapmaktadırlar.
 • Toplumun tüm katmanlarında siyasete ilgi artmış, nitelikli insanlar siyaset için talipli hale gelmişlerdir.
 • Kadınların ve gençlerin siyasette temsil oranları istenen seviyededir.
 • Şeffaf siyaset yapılmakta, her şey toplumun önünde cereyan etmektedir.

İnanca Dair Şakalar

 • Tüm halk dini olarak eğitimlerini eksiksiz almış olup yaşamlarını kuran ve sünnet ışığında idame etmektedirler.
 • İnsanlar dini eğitimlerini nitelikli aldıklarından “din tüccarı” sınıfı ortadan kalkmıştır.
 • Dini konularda insanlar donanımlı olup, kendini uyanık sananlara fırsat verilmemektedir.

Sevgili okur; bunları okurken bile ne kadar mutlu oluyoruz değil mi?

Şakası böyle olan hakikatin kendisi nasıl olurdu acaba?

Peki gerçekte neden olmasın?

İnşallah önümüzdeki yıllarda burada şaka gibi gördüğümüz şeyler gerçekleşir ve hayatımız gerçekleşen umutlarla dolu geçer.

Yeni bir yazımızda buluşmak dileğiyle

Dr. İsmail AKBIYIK /Eğitimci Yazar

 

Bir Cevap YazınCevabı iptal et