Başarılı Öğretmenlerin 10 Sırrı – Eğitimde Fırsat Eşitliğini Öğretmen Sağlayabilir

Başarılı Öğretmen hakkında PDR Uzmanı İsmail Akbıyık yazdı: Başarılı öğretmenlerin 10 Sırrı; erken bir öğretmenler günü yazısı

Sonbahar mevsiminin son ayı “Kasım” öğretmenler için hatırlanma ayı olmuştur. 24 Kasım öğretmenler gününün bu ayda olması da bu görüşü destekliyor gibidir.

Öğretmenlik bir “tamirci” mesleğidir; insanlığı tamir etmek, çekirdekten yetişmekte olan geleceğin dünyalılarını aklen ve kalben sağlıklı yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Öğretmenlik ulvidir ve peygamber mesleğidir. Bunu herkes bilir ve söyler; ancak bir peygamber gibi, sabırlı, her türlü engeli aşarak sadece yapıcı olarak bu mesleği icra etmek öyle kolay mıdır?

Biraz Sorgulama Yapalım!

Başarılı öğretmen hakkında sorgulamayı bir soruyla başlatalım:

Toplum için bir kader mesleği olarak nitelendirebileceğimiz öğretmenlik meslek olarak gerçekten hak ettiği yerde midir?

Bu soru uzun yıllardır kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Atılan birkaç nutukla öğretmenlerin baskın yönü olan duygusallıklarını tahrik ederek kazanılan sonuç var mıdır?

Bu güzel nutuklar, dağın fare doğurması gibi duruyor. Öğretmenlerin geleceğine yönelik en azından motive edici somut bir adım bile atılmamaktadır.

Milli Eğitim Şurası Neyi Arıyor?

Başarılı öğretmen  – Aralık ayında, uzun süredir toplanamamış olan milli eğitim şurası cumhurbaşkanının talimati üzerine toplanacaktır. Bu şuranın ana gündemini eğitim öğretimde fırsat eşitliği oluşturmaktadır.

Kulağımıza hoş gelen “fırsat eşitliği” konusunun “içeriği” nedir diye hiç kendimize sorduk mu?

Eğitim öğretim de fırsat eşitliğinin en önemli ayağı öğretmen niteliğidir. İyi öğretmen yetiştirmek demek tüm çocuklarımızın nitelikli ve alanına hakim öğretmenler tarafından eğitilmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklamaların bizi getirmiş olduğu somut sonuçlardan biri olan “nitelikli öğretmen nasıl olmalı?” konusunu acizane burada sunmaya çalışacağım

Fırsatları Eğitime Çeviren Öğretmen Kimdir?

1-Alan bilgisine hakim olan başarılı öğretmen demektir. Öğretilecek konuları, öğrenciler için yaşantı haline getiren, yaşamın bir parçası haline getiren öğretmen demektir.

2-İnsan gelişimini ve öğrenme süreçlerini bilen demektir. Öğrencisinin zihinsel, sosyal ve kişisel gelişimini destekleyecek eğitim ortamlarının sağlanması için çaba gösteren demektir.

3-Bireysel ihtiyaçlara göre öğretimi uyarlayan farklı düzeydeki öğrencileri için uyumlu ve onların öğrenmesini kolaylaştıran fırsatlar sağlayan öğretmendir.

4-Çoklu öğretim stratejilerini bilen kişidir öğretmen. Öğretim stratejilerinde kritik düşünme, problem çözme, performans becerilerini desteklemek için gerekli öğretim stratejilerini uygulayabilendir.

5- Sınıf motivasyonunu öğrencisi için uygulayan demektir. Nitelikli öğretmen bireysel ve grup motivasyonu ve davranışlarını bilir ve bunları öğrenme için aktif ve katılımcı öğrenme ortamları oluşturur ve bunu sağlar.

6-İletisimi ve iletişim becerilerini bilendir. Etkili sözel, mimik ve medya iletişim tekniklerinin aktif kazanım, işbirliği ve birbirlerini destekleyici sınıf etkileşimleri için kullanma becerisine sahip kişidir öğretmen.

7-Öğretimi planlama becerisine sahiptir. Yapacağı etkinlikleri planlarken alan bilgisini, çevre ve müfredat bilgilerini dikkate alandır.

8-Öğrencilerini sürekli değerlendirir bunu yaparken de bilişsel, sosyal, fiziksel gelişimleri görür ve onlarıda dikkate alır ,geri dönütleri düzenli yapar ve dönütleri sağlar.

9-Mesleki adanmışlık ve sorumluluk duygusu yüksektir her zaman uygulayıcıdır, sürekli mesleki gelişim fırsatlarını araştırır.

10-İşbirliğini önemser ve çalışırken de işbirliği içinde olur. Öğretmen olarak öğrencilerin öğrenmesi ve iyi gelişimini desteklemek için okuldaki meslektaşları, aileler ve çevredeki kurumlarla ilişkileri geliştirir.

Yukarıdaki nitelikli öğretmen özellikleri ABD öğretmen değerlendirme ve destek konsorsiyumu tarafından da ele alınmış ve öğretmen gelişim standartları olarak değerlendirilmiştir.

Başarılı Öğretmen…

Alanına hakimdir; pedagojik beceriler konusunda uzmanlaşmıştır.

Bu öğretmenler etkili öğretmenlik ile ilgili tüm görevleri yakınlık, yüksek motivasyon ve insanlara değer vererek başarırlar. Bu öğretmenler başarılı öğretmenlerdir.

Öğretim ve karar verme süreçlerinde eğitim psikolojisinin ilkelerini kullanırlar. Bu öğretmenler araştırmalarını sağ duyulu yapar ve bunu bilgileri ile birleştirir ve uygularlar.(Eğitim Psikolojisi Nobel Yay., 2018).

Sonuç olarak, ülkenin gelişimi İçin iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek için fırsat eşitliğini sağlayabilmemiz için başarılı öğretmen, nitelikli öğretmen yetiştirmek zorundayız.

Bunun içinde pratiği olan, tozlu raflara konulmamak şartıyla eylem planları oluşturup, uygulamaya koymaya niyetlenmeliyiz.

Her zaman kaybı, nesillerin kaybıdır.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et