Anadil – Avrupalıların anadilden farklı bir dili konuşabilme becerisi nedir?

Anadil – Anadilden başka bir dil öğrenmek, konuşmak ve yazmak başlı başına bir başkası olmayı gerektiriyor. Küreselleşmenin zorunlu kıldığı ikinci ve daha fazla dil bilmek için şimdi insanlar, tarihinde olmadık kadar fazla para harcıyor.

euronews.com sitesinin haberine göre, sınırların şeffaflaştığı Avrupa’nın halkları arasında, hangilerinin ziyaret ettikleri ülkelerde dil engelini kolayca aştığı, sorusunun cevabı aranmış.

Avrupa Birliğinin Dilleri

Avrupa Birliği ülkeleri içinde ulusların konuştuğu 42 dilin en yaygın olanı 24 adettir.

Genel anlamda İngilizce konuşmada başarılı bir performans ortaya koyan Avrupalıların yaklaşık yüzde 65’i anadilleri dışında en az bir dil konuşabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bu oran yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte birden fazla dil konuşulması konusunda Avrupa’nın farklı bölgeleri arasında önemli oranda değişiklikler yaşanıyor. Örneğin İskandinav ülkeleri çok dillilik konusunda ilk sıralarda yer alırken, Güney Avrupa (bizim gibi) biraz daha zorlanıyor.

İngilizcenin ana dil olduğu ülkeler ise çok dillilikte en geride sıralanıyor. Örneğin İrlandalıların yalnızca yüzde 50’si başka bir dil konuşuyor ve Avrupa’daki en kötü puan yüzde 34 ile Birleşik Krallığa ait.

Birden çok dil konuşmanın yolları

Birden fazla dili akıcı bir şekilde konuşabilmek profesyonel hayatta övülen bir beceri olarak görüldüğü gibi farklı kültürler tanımak ve dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurabilmek için harika bir yol olma özelliğine sahip.

İnsanların çok sayıda yabancı dil konuşabilmelerinin ise genelde üç yolu bulunuyor.

  • İki dilli bir ailede doğmak
  • Okulda ikinci bir dil öğrenmek
  • Seyahat ederek ya da yabancı bir ülkede yaşayarak dili öğrenmek

Uzmanların hemfikir olduğu konu, ikinci bir dile ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar kolay öğrenilebileceği. Dil gelişimi uzmanları bu noktada ebeveynlere iki ana teknik öneriyor:

1- Anadili evde, resmi dili okulda öğrenmek 

Örneğin çocuklarını Fransa’da yetiştiren iki Alman anne baba evde sadece Almanca konuşabilir. Böylece çocukları ev dışında Fransızca öğrenirken paralelinde Almancayı da ilerletebilir.

2- Her insan farklı bir dil yöntemi

Genellikle ailelerde bu yönteme ebeveynlerin farklı uyruklardan olması durumunda başvuruluyor. Örneğin Macaristan’da birlikte çocuk büyüten Leh bir anne ve Slovakyalı bir babayı ele alalım. Anne çocukla sadece Lehçe, baba ise sadece Slovakça konuşabilir. Ev dışındaysa çocuk arkadaşları ya da okulda Macarca konuşur. Bu tür durumlarda çoğu zaman ebeveynlerin birbirlerine hitap etmek için kullandıkları başka bir dil vardır: Bu, yaşadıkları ülkenin dili olabileceği gibi ikisinin de bildiği İngilizce ya da başka bir yabancı dil olabilir.

Çok dilli ailelerde çocuklar geç mi konuşur?

‘İki ya da daha fazla dili aynı zamanda öğrenen çocuklarda ‘konuşma gecikmesi olur’ aksiyomunu uzmanlar kısmen doğruluyor. Zira doğumdan itibaren iki veya daha fazla dil öğrenen çocuklar aslında tek dilli akranlarıyla aynı miktarda toplam kelime dağarcığına sahip olurlar. Ancak bildikleri kelime sayısı iki dile bölündüğü için yaşlarına göre normal kabul edilen kelime dağarcığından yoksun gibi görünebilirler. Ama bu eşitsizlik, çocuk büyümeye devam ettikçe hızla kaybolur.

Kaynak: https://tr.euronews.com/kultur/2023/02/22/avrupalilarin-ne-kadari-birden-fazla-dil-konusabiliyor?

Bir Cevap YazınCevabı iptal et