Alan değiştiren öğretmen il içi tayin isteyebilir mi?

Öğretmenler yaz mevsimi yaklaştıkça il içi veya dışı yer değiştirme başvurularına şimdiden hazırlanmaya başladılar. Genelde yaz dönemi yapılan tayin işlemleri birbirinden farklı zamanlarda il içi veya dışı olarak gerçekleştiriliyor. Bu esnada alan değiştirmiş olan öğretmenler kendi durumlarını merak ediyorlar. Peki alan değiştiren öğretmen il içi tayin isteyebilir mi?

Tayin işleminde 3 yıllık hizmet etmiş olmak esastır. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda şu ifadeleri kullanıyor;

“Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.” 

Peki alan değiştiren öğretmen il içi yer değiştirebilir mi?

Alan değiştiren öğretmen il içi tayin isteyebilir mi?

HİZMET SÜRELERİ BİRLİKTE SAYILIR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda beyanı öğretmenlerin lehine. Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre öğretmenlerin il içi tayin öncesi alan değişikliği yaptılarsa bile çalışma süreleri eski alan ve yeni alan için birlikte hesap edilmektedir.

Konu ile ilgili şu hükümler mevcut;

“Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

4. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle,

(Not:Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)

5. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,

6. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.”

Dolayısı ile öğretmenin alan değişikliği öncesi çalışma sürelerini de göz önüne alması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et