ABD’li Meslektaşlarımızın Stres Ve Kaygı Düzeyi Trump Döneminde Daha Çok Artmış

Öğretmen Kaygısı – Aşırı kalabalık sınıflar, yüksek iş yükü ve bir de Trump yönetimi, hem öğretmenlerde hem de öğrencilerde artan stres oranlarına katkıda bulunmuş.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu” (AFT-The American Federation of Teachers) tarafından yayınlanan yeni bir ankete göre, eğitimcilerin yaklaşık yüzde 61’i işlerinin “her zaman” veya “sık sık” stresli olduğunu söylerken, genel olarak Amerikalı işçilerle karşılaştırıldığında, çalışmalarının yüzde 30’unun stresli olduğunu belirtti.

Anket, 5.000 eğitimcinin yanıtlarını içeriyordu ve 2015’teki benzer bir ankete kıyasla daha yüksek stres oranları gösterdi.

Amerikalı eğitimciler arasındaki stresin nedenlerine gelince, anket, çoğu öğretmenin aşina olduğu birkaç temel faktöre işaret etti. Bunlar:

Okul kararlarına katılamama, Hakkında başkalarının karar vermesi, dengesiz gelir dağılımı ve düşük ücretlerle birlikte uzun çalışma saatleri sayılabilir.

Bu araştırmanın özellikle rahatsız edici bir bulgusu, öğretmenlerin, diğer Amerikalı işçilere kıyasla, hem öğrencilerden hem de diğer eğitimcilerden iş başında zorbalığa veya tehdide maruz kalma olasılıklarının daha yüksek olmasıydı.

Rastgele örneklemdeki katılımcıların yaklaşık yüzde 27’si, geçen yıl içinde işteyken zorbalığa uğradıklarını söyledi. Zorbalığa uğrayanların yüzde otuz beşi müdür veya başka bir öğretmen gibi başka bir yetişkini zorba olarak tanımlarken, yüzde 50’si bir öğrenci tarafından zorbalığa uğradığını söyledi. Bu arada, ABD’li işçilerin yalnızca yüzde 7’si işyerinde zorbalığa maruz kalıyor.

Öğretmenler Stresli

Öğretmen Kaygısı – Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Amerika okullarında strese giren sadece öğretmenler değil. Lise öğrencilerinin de kaygı yanında zorbalığa maruz kalma konusunda da Donald Trump göreve başladığından beri daha da artmıştı. 

Araştırmacılar, ABD’deki sosyal bilgiler, İngilizce ve matematik öğretmenlerine anketler gönderdi ve mevcut siyasi ortamın öğrencilerin ruh sağlığını nasıl etkilediğine dair bir fikir edinmek için 1.535 cevabı analiz etti.

Temel bulgular, “özellikle çoğunlukla beyaz olmayan öğrencilerin kayıtlı olduğu okullarda, refahla ilgili stres ve endişelerin arttığını” ve “artan sayıda okulun, özellikle ağırlıklı olarak beyaz okulların, ırksal ve dini azınlıklar için düşmanca ortamlar haline geldiğini” gösterdi.

Öğrencilerin, Trump dönemindeki yönetimi altındaki göçmenlik sorunlarıyla, özellikle de “Amerikan rüyası görenlerin” olası sınır dışı edilmesiyle ilgili endişe düzeyi yüksek çıktı. Kaynak

Benzer araştırmaların ülkemizde de yapılması gerekiyor. Eğitim Fakülteleri veya Eğitim Sendikalarından pandemi dönemine ait öğretmen araştırmaları bekliyoruz.

Bir Cevap YazınCevabı iptal et